Digitální věk: Raději email než setkání face to face

Digitální věk: Raději email než setkání face to face

Většina lidí ke komunikaci pro svou osobní potřebu využívá jiné nástroje než email. Ten ale stále dominuje v pracovním prostředí. Není divu. Firmy stále zavádí nové technologie, ale ani ty prostě nejsou nejlepším nástrojem pro pracovní komunikaci.

Ve dne v noci

Podle jedné studie se email natolik zakořenil do našich životů, že není žádná doba, kdy bychom ho nepoužívali, kromě doby, kdy spíme. Od rána do večera, ale i v noci po síti prosviští obrovské masy emailů.

Podle průzkumu, do kterého se zapojilo 500 zaměstnanců malých britských podniků, kontrolují tři čtvrtiny dotazovaných svůj pracovní mail i o víkendu. 44% z nich kontroluje svoji emailovou schránku po 11 hodině večerní a více než polovina z nich ho kontroluje i na dovolené.

I při zvláštních příležitostech chceme mít dokonalý přehled o naší mailové komunikaci. 7,5% dotázaných uvedlo, že používají email během školních akcí jejich dítěte, 10% z nich dokonce během svatby (zda vlastní či nikoliv, to už v dotazníku specifikováno nebylo). Pouze 6,3% z nich kontroluje příchozí emaily, když je jeho protějšek v práci. Z toho se dá usoudit, že emailové schránky využíváme opravdu především pro pracovní komunikaci.

Jednoznačně pozitivní nebo negativní?

Email je také převládající formou komunikace mezi kancelářemi, preferuje jej 49% dotázaných, v porovnání s 25%, kteří preferují setkání face to face, a 24%, kteří by si rádi zavolali.

93% dotázaných nakonec email označilo jako „požehnání“ a pouze 7% z nich věří, že je to „prokletí“. Ovšem jen tyhle dvě možnosti dotazované trochu svazovaly, málokterou věc můžete popsat jednoznačně pozitivně nebo naopak jednoznačně negativně.

A co vy? Je email v dnešní době už trochu přežitek, používáte ho také jenom k pracovní komunikaci?

Zdroj: news.softpedia.com

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru