Dnes vyšlo 1 článků

Detektory kouře už ne jednou zachránily životy

V minulém měsíci jsme se zabývali tématem bezpečnosti domácnosti jako takové, přičemž vedle bezpečnostních prvků pro zabezpečení domácnosti před nenechavými zloději jsme úzce naťukli i ochranu před požárem a výbuchem. Velice častými příčinami, proč lidé přichází o střechu nad hlavou, jsou nekontrolovatelný požár a únik nebezpečných plynů způsobující explozi.  A zde už jde o život obyvatelů objektu.

Současný trh nabízí nepřeberné množství detektorů kouřů, které mohou být autonomní či rádiové, ionizační či plynové a podobně.

fire-1474965_1280

Detektor kouře zachrání i život. Zdroj: Pixabay

Autonomní vs. rádiový

Zařízení se rozdělují podle toho, co dokáže detekovat, například vznikající kouř, zápach vznikajícího požáru anebo zvyšující se teplotu. Záleží na tom, v jakém prostředí detektor kouře umístíte, protože v tom lepším případě by byl spuštěn i jako reakce na jiné podněty a v tom horším případě by nebyl spuštěn při vznikajícím požáru.

Cenově přijatelným řešením jsou autonomní detektory kouře, které vás na vznikající požár upozorní sirénou a blikačem. Uplatnění má zejména v okamžiku, kdy se nacházíte v domě anebo v jeho blízkosti (vzdálenost, do které je siréna slyšitelná). Ale pokud jste mimo domov (například v práci), potom vám hlasitá siréna nepomůže, pokud ji neuslyší soused či kolemjdoucí a nezavolá záchrannou složku.

detektory kouře 01

Autonomní detektor kouře, Cena: 499 Kč, Zdroj: T.S. Bohemia

Bezpečnější alternativou jsou detektory kouře s rádiovým vysílačem, které vám podají hlášení o případném požáru přímo na mobilní telefon.

detektory kouře 02

Detektor kouře, který po napojení na bezpečnostní systém, odešle SMS v případě vzniknutí požáru. Cena: 699 Kč, Zdroj: T.S. Bohemia

Parametry detektoru kouře

Při výběru detektoru kouře byste se měli zaměřit na dva hlavní parametry. První vlastností je směrová vzdálenost, která je závislá především na samotné konstrukci zařízení. Ve své podstatě se jedná o vzdálenost, na kterou je přístroj schopen detekovat kouř. A druhou důležitou vlastností je požární citlivost, přičemž aparát by měl reagovat na řadu druhů kouře (ať už se jedná o kouř z plastu, kapaliny, dřeva, bavlny či jiného hořlavého materiálu).

V neposlední řadě byste se měli zaměřit na to, jaké funkce detektor kouře má. Některé varianty, jak už jsme výše zmínili, vás upozorní pouze sirénou. Ale jiné můžete napojit na zabezpečovací systém domácnosti, který obsahuje všechny bezpečnostní prvky, na které si vzpomenete – detektor kouře, pohybu, plynu, vody a podobně. V případě, že by došlo k nějaké nenadálé činnosti v objektu, ihned vás tento systém informuje zprávou na mobilní telefon.

Abyste si takový zabezpečovací systém představili, můžeme vám představit plnohodnotný bezdrátový systém iGET SECURITY M2B. Předností je bezdrátové propojení jednotlivých součástí, tudíž nikde nemusíte tahat dráty a kabely. Pouze centrální jednotka, která obsahuje slot na SIM kartu (přes kterou vás zařízení informuje o poplachu), je napojena do elektrického proudu. A pokud by došlo z nějakého důvodu k výpadku, nezůstane váš dům bez zabezpečení, protože systém disponuje záložní baterií s výdrží až čtyři hodiny.

detektory kouře 03

Zabezpečovací systém iGET SECURITY, Cena: 2 990 Kč, Zdroj: T.S. Bohemia

Druhy požárních hlásičů

Detektory kouře se rozdělují podle toho, na co dokážou reagovat.

Opticko-kouřový hlásič dokáže rozpoznat kouř při požáru, přičemž alarm s spustí v okamžiku, kdy se kouř dostane do místnosti s hlásičem. Vyznačuje se nízkou pořizovací cenou, vysokou spolehlivostí a méně častými falešnými poplachy. V ložnicích, obývacích pokojích a na chodbách plní svůj účel dokonale, ale falešný poplach může vzniknout v prašných prostorech.

Ionizační hlásič je charakteristický vysokou citlivostí, čímž může perfektně rozeznat zápach při spalování. Rozhodně byste ho neměli instalovat do garáže či kuchyně, protože zde se zápachy mění. Výhodou však je, že nevznikají žádné falešné poplachy v prašných prostorech, například ve sklepech.

Plynový hlásič, jak už samotný název napovídá, slouží k detekci unikajících plynů, ať už oxidu uhelnatého či zemního plynu. Vhodný je v kotelnách a kuchyních.

detektory kouře 04

Detektor plynu iGET P6 SECURITY, Cena: 599 Kč, Zdroj: T.S. Bohemia

Instalace hlásiče kouře

V návodu použití bývají graficky znázorněná schémata, která vám ukážou, jak zařízení umístit, aby účinně a efektivně fungovalo a pracovalo. Samozřejmě, záleží také na dispozicích rodinného domu či objektu. Ve vícepodlažních nemovitostech je nezbytné hlásiče nainstalovat na všechna patra.

Z obecného hlediska se detektor kouře instaluje doprostřed místnosti, ideálně na strop. Rozhodně byste se měli vyhnout umístění do rohu, čímž by se snižoval účinek.

detektory kouře 05

Bezdrátový senzor úniku plynu, Cena: 1 499 Kč, Zdroj: T.S. Bohemia

A nyní nastává otázka, do jakých místností by měly být detektory kouře umístěné. Zpravidla se doporučují všechny prostory, u nichž hrozí vznik požáru, například pracovna s elektronikou anebo kuchyně s domácími spotřebiči. Určitě by neměl přístroj chybět v místnosti s krbem či kamny, protože zde je riziko vzniku požáru také vysoké. Ale zde pozor, protože někdy může vzniknout kvůli krbu i falešný poplach. Určitě za zvážení stojí ložnice, protože ve spánku kouř nerozeznáte, a tak vám může požární hlásič zachránit život.

Komentáře

Nahoru