Dnes vyšlo 15 článků

Den, kdy musí vzít bytná do teplejch lopatu a začít s ní házet uhlí do kotle

Den, kdy musí vzít bytná do teplejch lopatu a začít s ní házet uhlí do kotle

Když vyjdete ráno ven ať do háku či do školy, cítíte, že je už chladno a skok šipky do zahradního či venkovního bazénu by se rovnal infarktu z teplotního šoku, cítíte na vlastním těle, že je nějaká zima.

Když jdete ven tak se většina normálních lidí obleče, ale doma přece nebudete chodit v antarktickém  overalu a doba socialistické trenýrkové pohody už dávno minula a furt je víc zaháněna ekologickou osvětou.

Začátek topné sezóny

Dle zákona 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné  ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení  vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

§ 2 (1) Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího  roku.

Bytná musí fedrovat do kotle

(2) Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná  denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne  pod +13 st. C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze  očekávat zvýšení této teploty nad +13 st. C pro následující den.
(3) Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu  venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních  ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00  hod. se počítá dvakrát.
(6) V průběhu otopného období jsou byty v době od 6.00 do 22.00 hod.  a ostatní prostory v době jejich provozu vytápěny tak, aby dosažené  průměrné teploty vnitřního vzduchu zajišťovaly výpočtové teploty vnitřního  vzduchu stanovené projektem budovy.
Vzoreček napíši jednodušeji:

Vzorec pro průměrnou venkovní teplotu

Komentáře

  • hhh

    Už vidím, jak bytná počítá průměrnou teplotu :-D, když je mi zima, tak si prostě zatopím, přiložím do kamen, pustím topení…

Nahoru