Demoverze

Anglicky ,,Demoware“ nebo ,,Trialware“ či „Trial„.

Značí komerční verzi softwaru, která ještě není plně dokončena nebo byla vydána její zkušební verze. Takto vydaný software, má ovšem mnohá omezení. Od krátké doby využívání, až po zakázání některých důležitých funkcí.

Komentáře

Nahoru