Dnes vyšlo 15 článků

Děkan lékařské fakulty vyhlásil na webových stránkách amnestii prostudenty

Dne 1. 4. 2013 vyhlašuje děkan fakulty amnestii pro následující případy: studenti, kteří neprospěli u zkoušky, mohou podat žádost a zkouška jim bude uznána jako splněná. Studenti, kteří studují déle než 8 let a dále ti, jimž bylo studium ukončeno pro neprospěch, získávají automaticky titul „MUDr“, případně „Mgr“ nebo „Bc“ podle programu, v němž do té doby studovali. Doktorandi mohou v rámci amnestie dokládat svou vědeckou způsobilost publikacemi, které byly příslušným časopisem odmítnuty. Všechny žádosti musí být podány přes Studijní oddělení a musí být potvrzeny děkanem a kancléřem fakulty.

Pokud vám přijde toto prohlášení jako skandální, podívejte se ještě jednou na datum v první větě. Ano. Jedná se o apríl.

Zdroj: https://www.lf2.cuni.cz/Informace/2013/amnestie.htm

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru