Tisková zpráva: Data rostou rychleji, než se očekávalo, jejich ochrana však zaostává

S těmito zjištěními přichází nová studie DIGITAL UNIVERSE, která dále odhaluje velkou datovou propast: analyzuje se necelé 1 % světových dat, chráněno je necelých 20 %. Navíc studie předpokládá, že digitální vesmír dosáhne do roku 2020 velikosti 40 zettabajtů (ZB), což přesahuje starší předpovědi o 5 zettabajtů neboli 14 % (tedy objem dat na světě naroste mezi lety 2010 až 2020 50krát).

Společnost EMC Corporation dnes představila výsledky studie IDC Digital Universe, kterou sponzorovala. Studie má název Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest Growth in the Far East (Velká data, ještě větší stíny nad digitálním světem a největší růst na Dálném východě). Mezi její hlavní zjištění bezesporu patří skutečnost, že objem dat celosvětově roste rychleji, než se očekávalo. Digitální vesmír dosáhne do roku 2020 velikosti 40 zettabajtů (ZB) a do této doby také nově se rozvíjející trhy vytlačí z role hlavního producenta světových dat rozvinutý svět. Jen pro představu, kdyby bylo uloženo 40 ZB dat na dnešní disky Blue-ray, hmotnost těchto disků (bez jakýchkoli pouzder či obalů) by byla stejná jako hmotnost 424 letadlových lodí třídy Nimitz. Zásadním faktorem, který k rozpínání digitálního vesmíru přispívá, je růst strojově generovaných dat, jejichž podíl vzroste z 11 % v roce 2005 na více než 40 % v roce 2020.

Studie Digital Universe ale také ukazuje, že využití vytvořených dat silně pokulhává, neboť většina jich leží v neoznačených souborech nebo jiných nestrukturovaných zdrojích, takže o nich vlastníci vědí jen málo. V roce 2012 by přitom bylo možné s nástroji Big Data získat užitečné informace z 23 % (643 exabajtů) dat v digitálním vesmíru, pokud by byla označkována a podrobena analýze. Momentálně jsou však značkami opatřena jen 3 % potenciálně užitečných dat a analyzuje se jich dokonce pouze 0,5 %.

Ještě výrazněji představená studie varuje před malým zabezpečením dat. Objem těch, která vyžadují ochranu, totiž roste rychleji než samotný digitální vesmír. V letošním roce vyžadovalo nějaký typ zabezpečení zhruba 35 % informací v digitálním vesmíru, reálně se ale ochrana uplatňuje jen u 20 % informací.

Tento rozdíl mezi objemem dat se skrytou hodnotou a objemem reálně získané hodnoty, mezi požadovanou a skutečnou úrovní ochrany dat a také rozdíly v zeměpisném rozložení světových dat označuje studie, která letos vychází již pošesté, jako “velkou datovou propast“.

Data rostou rychleji, než se očekávalo

 

Další důležitá zjištění:

Se zvyšující se důležitostí role, kterou ve správě pomocí nástrojů big data hraje cloud computing, se očekává nárůst počtu serverů po celém světě na desetinásobek a zvýšení objemu informací spravovaných přímo v podnikových datacentrech na čtrnáctinásobek.

Také typ dat ukládaných do cloudů čeká v nejbližších letech radikální proměna. IDC předpovídá, že v roce 2020 bude 46,7 % dat uložených v cloudu souviset se zábavou – nepůjde tedy o podniková data. Zbytek budou představovat data z bezpečnostních systémů, integrovaná a zdravotní data a informace vytvářené počítači, telefony a zařízeními spotřební elektroniky.

Objem informací, které jsou v digitálním vesmíru uloženy o jednotlivých uživatelích, převyšuje objem dat, která tito uživatelé sami vytvářejí. Do správy digitálního vesmíru se aktuálně nejvíce investuje v západní Evropě: 2,49 dolaru na gigabajt dat. Na druhé místo se řadí Spojené státy, jež investují 1,77 dolaru na gigabajt, následuje Čína s 1,31 dolaru na gigabajt a Indie s 0,87 dolaru na gigabajt.  Studie IDC předpokládá, že celková „provozní“ investice do infrastruktury digitálního vesmíru, tj. hardware, software a služby, naroste o 40 % od roku 2012 do 2020.

Infrastruktura digitálního vesmíru je stále propojenější. Informace tak nejsou uloženy v regionu, kde se spotřebovávají, a není to ani nutné. IDC odhaduje, že v roce 2020 bude téměř 40 % všech dat nějak dotčeno technologií cloud computingu, tedy že budou v nějakém okamžiku mezi vznikem daného bajtu a jeho spotřebováním uložena nebo zpracována v cloudu (a to jak ve veřejném, tak v privátním).

„Celosvětový nárůst počtu zařízení, jako jsou počítače a smartphony, širší přístup k internetu na rozvíjejících se trzích a růst objemu dat z přístrojů jako bezpečnostní kamery nebo inteligentní měřiče způsobily zdvojnásobení objemu digitálního vesmíru jen za poslední dva roky – na mamutí množství 2,8 ZB. Rostoucí objem a komplikovanost dat vytváří tlak především na IT oddělení podniků, které se s tímto faktem musí vyrovnat. Stále častěji si také firmy uvědomují, že není důležité se daty nenechat paralyzovat, ale naopak že je potřeba je efektivně analyzovat, neboť se v nich skrývá obrovský potenciál a v řadě případů nemalá konkurenční výhoda. Na prvním místě však i nadále bude bezpečnost. V digitálním vesmíru hrají správně zvolené technologie, bezpečnostní postupy a dovedností IT specialistů klíčovou roli. Společnost EMC má jedinečné postavení k tomu, aby svým zákazníkům pomohla při správě a ochraně těchto dat a při jejich proměně v hodnotu, které se přímo promítne do náskoku před konkurencí,“ řekl k prezentovaným výsledkům studie DIGITAL UNIVERSE generální ředitel EMC Czech Republic, Michal Fišer, a dodal:“ Problematika digitálního vesmíru a s ním spojeného obrovského nárůstu objemu dat nás motivovala k vytvoření internetových stránek www.dobadatova.cz, které mají nejenom odborníkům, ale i laické veřejnosti tento fenomén přiblížit a poskytnout maximum informací.“

Se zvyšující se důležitostí role, kterou ve správě pomocí nástrojů big data hraje cloud computing

Vstoupíme do doby datové – internetové stránky www.dobadatova.cz

Enormní růst objemů dat na světě jen potvrzuje to, co IT odborníci, analytici a tzv. datoví vědci už dávno vědí, tedy že přišla doba datová.  Proto se česká pobočka společnosti EMC rozhodla investovat do tvorby webového portálu www.dobadatova.cz za účelem poskytnout nejnovější informace k fenoménu “Big Data” a nabídnout českým odborníkům z oboru informačních a komunikačních technologií (ICT) a byznysu užitečné a aktuální podkladové materiály. Webový portál ukazuje, jaké výzvy firmám a jednotlivcům rychlý růst objemu dat přináší a poskytuje úvod do problematiky Big Data. Portál rovněž obsahuje blog – https://dobadatova.blogspot.cz/, v jehož rámci jsou publikovány analytické příspěvky, blogové komentáře, infografiky, nejnovější tweety a zprávy od partnerů ze světa a odkazy na další zajímavé informační materiály.

Další informační zdroje:

O společnosti EMC

Společnost EMC Corporation je globálním lídrem, který umožňuje firmám a poskytovatelům služeb transformovat jejich každodenní fungování a poskytovat IT jako službu. Základem této transformace je cloud computing. Prostřednictvím inovativních produktů a služeb společnost EMC urychluje přechod ke cloud computingu, a napomáhá tak IT oddělením ukládat, spravovat, chránit a analyzovat jejich nejcennější aktiva – informace – dynamičtějším, důvěryhodnějším a nákladově efektivnějším způsobem.

Společnost EMC Czech Republic je tuzemskou pobočkou americké společnosti EMC Corporation, vedoucí světové firmy v oblasti produktů, služeb a řešení pro ukládání a správu informací. V České republice je EMC zastoupena od roku 1999 a mezi její klienty patří mimo jiné přední české telekomunikační společnosti a finanční instituce. Informace o produktech a službách společnosti EMC naleznete na adrese www.emc.com.

Komentáře

Nahoru