Tisková zpráva: Dan Ťok ze společnosti Skanska zvolen novým prezidentem Americké obchodní komory v České republice

V Praze, 23. června 2014 – Dan Ťok, předseda představenstva a generální ředitel Skanska a.s., byl na valném shromáždění konaném 19. června 2014 členy představenstva zvolen v pořadí dvanáctým prezidentem Americké obchodní komory v České republice (AmCham). V předchozích letech zastával v AmCham pozici viceprezidenta pro finance a předsedy platformy pro transparentní veřejné zakázky. Ve funkci nahradil po dvou letech Františka Dostálka z KPMG.

Usilujeme o to, aby Americká obchodní komora byla fórem, kde všechny důležité segmenty naší společnosti, veřejné i soukromé, mohou hovořit o důležitých ekonomických problémech, kterým čelí naše země a hlavně naslouchat vzájemným pohledům,“ řekl Ťok. „Víme, že musíme být více konkurenceschopní a víme, že dobrá vláda musí být klíčovým faktorem v naší konkurenceschopnosti. Výzvou je rozhodnout se, jak každého nasměrovat k témuž cíli. Schopnost spolupracovat konstruktivně je dovednost, kterou musíme rozvinout, pokud chceme být úspěšní jako země.“

Ťok nahrazuje ve funkci Františka Dostálka, který souhlasil s tím, že povede skupinu předních podnikatelů a ekonomických odborníků, která se bude zabývat otázkami konkurenceschopnosti. Nápomocen mu bude Zdeněk Vilímek ze společnosti Coca-Cola, který vede právní plánování jako první místopředseda.

“Naše konkurenceschopnost závisí na tom, jak vytváříme hodnoty, po kterých jiné země touží natolik, že jsou ochotny zaplatit vysokou cenu,“ říká Dostálek. „Chceme k tomu přistoupit z jiného úhlu pohledu, než je obvyklá vládní strategie, která vidí ekonomiku jako jednotlivé segmenty rozdělené dle ministerstev. Chceme místo toho začít s různými otázkami: Jak v zemi vytvořit průmyslovou výrobu s větší přidanou hodnotou? Jak zajistit, aby se Praha stala obchodním centrem střední Evropy a Brno technologickým centrem Evropy? Jak zajistit změnu v přístupu k vládním investicím – z utrácení peněz v krátkodobém horizontu na poskytovaní stabilního a dlouhodobého ekonomického přínosu?“

“Důvod, díky kterému jsme byli hvězdami střední Evropy – talentovanost našich lidí – nezmizela,“ říká Vilímek. „Ve skutečnosti je dnes silnější, než tomu bylo v devadesátých letech. Problém je v tom, že naše ekonomické úspěchy jsou zastíněny tím, že nedokážeme vybudovat stejně moderní vládní systém. Řešení je stejné, jaké jsme použili v ekonomice: talentovaní lidé, kteří jsou motivováni a organizačně schopní. Musíme přestat čekat na spasitele a uvědomit si, že demokracie je závislá na součinnosti jednotlivců.”

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru