CSV

Zkratka CSV je zkratka odvozená z anglických slov Comma separated value – hodnoty oddělené znakem.

CSV je standardně používanou příponou u textových souborů, ve kterých jsou hodnoty údajů odděleny jedním z předvolených dělících znaků (dvojtečka, středník apod). CSV soubor je standardním rozhraním pro vstupně-výstupní operace (read, write) všech programovacích jazyků, databází a díky jednoduchosti, nenáročnosti a čitelnosti i bez specializovaného softwaru se používá pro výměnu dat mezi různými systémy. CSV soubor se může přímo aktualizovat např. programem WordPad, FrontPage, Notepage apod. CSV soubor lze otevřít a libovolně číst například v programu Excel od Microsoftu.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru