Coworking

Coworking je metoda práce freelancerů rámci komunity nezávislých pracovníků, kteří nezávisle na sobě vykonávají svou běžnou práci (vesměs se jedná o živnostníky, freelancery a pracovníky na volné noze, OSVČ, studenty, kteří si nemohou dovolit platit si zatím vlastní kancelář a jiné nezávislé pracující) ve sdíleném pracovním prostoru. Pro tyto osoby živnostníky proto vznikly tzv. coworkingová centra, která umožňují nejenom sdílet náklady za kancelářské prostory, ale také sdílení kontaktů mezi freelancery ze spřízněných oborů.

Coworkingová centra jsou vlastně sdílené pracovní prostory, sdílené kanceláře, které klientům nabízejí veškeré potřebné kancelářské vybavení, administrativní zázemí a společenský a pracovní prostor, v němž se můžete setkávat s lidmi z různých oborů. Nejčastěji coworking využívají například obchodníci, umělci, programátoři, konzultanti, designéři, makléři, agenti, malé a začínající firmy.

Výhody coworkingu. Proč využívat coworkingová centra

Coworking podporuje vzájemnou spolupráci, vzdělávací aktivity, samostatnou efektivní práci v rámci komunity lidí, kteří mají obdobná přání a potřeby. Protože tedy za využívání jedné místnosti či celé budovy (včetně doprovodných služeb) platí naráz více lidí, jsou coworkingové prostory relativně levné pro dané jednotlivce. Sdílená/coworkingová kancelář vyjde daleko levněji nežli si pronajímat vlastní kancelářské prostory a navíc nabízí společenské vazby, zázemí a neformální setkávání. Díky tomu mají uživatelé coworkingových centrem možnost vyměňovat si mezi sebou informace a také kontakty.

Historie coworkingu

První coworkingové centrum bylo otevřeno v roce 2005 v San Franciscu, kde ho založila skupinka nezávislých pracovníků. Konkrétně Brad Neuberg a první coworkingové centrum neslo název Hot Factory. I když Hot Factory již není v provozu, nápad se osvědčil a v současnosti funguje napříč USA několik set coworkingových center a nápad se rozšířil po celém světě. Myšlenka coworkingu se brzy rozšířila do mnoha měst ve světě. Ve světě existuje více než 1 000 coworkingových center. Nejvíce coworkingových center u nás se vyskytuje v Praze a v Brně.

Jaké výhody přináší coworking si můžete přečíst v článku: Homeoffice nebo coworking? S pojmem coworking souvisí také pojem homeoffice.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru