Tisková zpráva: COVID-19, období nejistot. Proč se zaměstnancům věnovat více než kdy dříve?

COVID-19, období nejistot. Proč se zaměstnancům věnovat více než kdy dříve?

Koronavirová krize ovlivnila všechna odvětví napříč celým světem. Řada firem a podniků se novým podmínkám, tedy novým vládním nařízením a mimořádným opatřením, stále ještě přizpůsobuje. V krajních případech musí zaměstnavatelé své zaměstnance propouštět, v těch optimističtějších scénářích firmy pouze přecházejí do režimu home office. Tím je ale mnohdy narušena komunikace mezi vedením a zaměstnanci. Jak takovou situaci ustát, jak motivovat zaměstnance, a proč je důležité se jim nyní věnovat více, než kdy dříve?

Na každého jedince je vyvíjený tlak v podobě nejistoty. „Za současného stavu necháváme zaměstnance co nejvíce v klidu, nestresujeme se, řešíme pouze priority,“ nastiňuje současnou situaci Stanislav Petříček z TP Consulting. Mnoho lidí se bojí, že o svou práci přijde, zejména ti ze sektoru cestovního ruchu, hotelnictví i zaměstnanci z odvětví pohostinství. Otázka propouštění a přesouvání práce zaměstnanců z firem do domácího prostředí opět patří mezi nejaktuálnější témata, zejména během druhé vlny koronaviru a vlivem aktuálních nařízení.

Jak si udržet dobré vztahy se svými zaměstnanci?

V obdobím plném nejistot hrají významnou roli mezilidské vztahy. Ve firmách pomalu dochází k mírnému stírání hranic rolí mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Zaměstnavatelé si uvědomují,
že prosperita firmy se odvíjí od schopných, loajálních a spokojených zaměstnanců, na základě toho pak také jednají. „Vzájemná důvěra, ochota vyjít vstříc, vzdělávání, neúkolovat, ale delegovat, možnost práce z domova, pracovat samostatně,“to vše jsou principy udržení dobrých vztahů se svými kolegy i v době, která není úplně lehká, podle Jaroslava Štěpána, MBA z Intrastateu.com, poskytovatele správy Intrastat.Obdobně to vidí i Jana Večerková, zakladatelka bootcampu Coding Bootcamp Praha, kterým prošlo už více něž 200 nových programátorů. V našem týmu je hodně ambiciózních a kreativních lidí, pro které je důležité, že se mohou dále profesně rozvíjet. Tudíž se jim snažíme dávat prostor pro nové nápady a projekty, se kterými přicházejí. Populární jsou také různé neformální aktivity a těšíme se, až se k nim zase budeme moci vrátit.“

Spokojenost zaměstnanců jako jeden z pilířů prosperujících firem

Spokojenost zaměstnanců je jedním z pilířů, od kterých se odvíjí pevný základ prosperujících firem. Zaměstnavatelé se o své zaměstnance starají odlišnými způsoby, které se však ve své podstatě víceméně shodují. Petr Patočka, jednatel společnosti Kyosun, která patří mezi přední dodavatele bio Matcha Tea do Evropy, doplňuje: „Spokojenost našich zaměstnanců je pro mě na prvním místě, jelikož od spokojenosti zaměstnanců se významně odvíjejí i výsledky firmy. Záleží mi na tom,
jak se zaměstnanci mají, a to je v ekonomice firmy to zásadní. Majitel může být sebevětší borec,
ale bez svého týmu je nula. A co dělám proto, aby byli spokojeni? Stačí se jich ptát a komunikovat s nimi.“

Fungování a jednání firmy záleží na její filozofii

Jak dál zajistit spokojenost zaměstnanců? Každá firma funguje na jiných principech, řídí se odlišnými zásadami a ke svým zaměstnancům přistupuje rozdílně. Někde je řízení firmy založené na pevných byrokratických základech, jinde spíše čerpají ze smýšlení svobodných firem. Právě tím se i inspirují ve  webové a grafické agentuře Beneš & Michl„Vytváříme prostředí, ve kterém se kolegové cítí svobodně a zodpovědně. Dáváme jim pocit důležitosti.Všichni v naší agentuře máme stejnou vizi
a společný cíl, který je pak rozdělený na menší, dílčí cíle závislé na konkrétních kolezích. 
O důležitých věcech ve firmě rozhodujeme všichni dohromady,“popisuje neautoritativní firemní kulturu Jakub Michl, Pinkleader z Beneš & Michl.

Ne vždy je však snadné se koronaviru v rámci zaměstnání přizpůsobit, přesto v současné době řeší zaměstnavatelé koronavirovou situaci několika způsoby. Momentálně se například znovu zavádí plošné home office či se znovu rozdělují zaměstnanci do týmů, které se vzájemně střídají.

Transparentnost vůči svým zaměstnancům

Na spokojenost zaměstnanců má dle výše uvedených skutečností vliv mnoho prvků, mezi ty nejdůležitější patří ale i transparentnost ze strany zaměstnavatele. Jak dodává Pavel Makovský, předseda správní rady EDU Effective: „Za základ nejen spokojenosti, ale hlavně důvěry v organizaci
a její zástupce považuji informační otevřenost. Nic netajit, nenechávat si pro sebe informace,
ale podělit se o ně.“ 
V době, kdy zaměstnanci neví, jak bude vypadat jejich příští týden, je pro ně aktuálnost informací zásadní.

Pracovní atmosféra 

Zaměstnanci ve svých zaměstnání tráví obvykle osm hodin denně, což je nezanedbatelná část dne. Během pracovní doby je důležité vytvářet takové pracovní prostředí, ve kterém se všichni cítí dobře. Některým může vyhovovat striktně hierarchické prostředí, jiní zas mohou dávat přednost přátelskému přístupu. Zmatečnost a strohé jednání není v těchto chvílích zcela žádoucí. Ohledně velikosti své firmy a způsobu jednání se svými zaměstnanci komentuje David Buchta z PRIMULUSsituaci následovně: „Vzhledem k tomu, že jsme malá firma a máme pouze jednotky zaměstnanců, snažíme se udržovat pracovní atmosféru na velmi kamarádské úrovni. Nemáme žádné přísné hranice a vždy není problém zaměstnancům vyjít vstříc.“

Motivace a pocit sounáležitosti

Zaměstnavatelé si uvědomují, že právě zaměstnanci jsou hybnou silou jejich fungování, ale zároveň si uvědomují, že je situace velmi vážná, zejména s ohledem na lockdown. „Snažím se je motivovat,
aby byli v těchto dnech pozitivní. Sám jim věnuju mnoho času, který je pro ně důležitý,“
ukončuje svými slovy Jiří Stabla, zakladatel Konopných lékáren.

 

Zajímá se o tvůrčí psaní a online marketing. Studuje marketingovou komunikaci. Ve volném čase (kterého moc není) spravuje svůj blog - bezkiki.cz. Její život by nebyl kompletní bez rodiny, přátel, smíchu, hudby a dobrého jídla.

Komentáře

Nahoru