Dnes vyšlo 15 článků

Cookies

Cookies jsou krátké textové informace, které mohou web stránky ukládat v prohlížeči návštěvníka.

Každá cookie má nastavenou doménu, pro kterou platí, a prohlížeč cookie následně posílá webovému serveru při každé návštěvě její domény. Cookies tak umožňují stránkám identifikovat uživatelů respektive přímo uchovávat informace. Cookies může nastavovat přímo stránka, kterou uživatel navštěvuje, ale také různé objekty na stránce, například obrázky, pocházející z jiných domén. Tyto nastavují cookies pro své domény a označují se jako cookies třetích stran.

Cookies

Cookie je vlastně záznam o našich návštěvách webů, včetně personálních dat, které se zaznamenávají v našich prohlížečích, se budou na našem počítači dále množit. Tyto záznamy jsou pro běžného uživatelé neviditelné a současně se nám může jevit jako zdánlivě výhodná – při opakovaných návštěvách ale může dojít k uzpůsobení obsahu stránek podle naší předchozí návštěvy. Ale cenou může být naprostá ztráta naší anonymity.

V roce 2012 americká vláda vložila do zákona na ochranu soukromí paragraf o principu „Do not track“ – mechanismu, který uživatelům umožňuje odmítnout vedení záznamů o nich na navštěvovaných webech. Podobné mechanismy byly již začleněny do některých prohlížečů, například Firefoxu. Firmy se jimi ale v žádném případě nejsou povinny řídit.

Komentáře

Nahoru