Co všechno dokáže Wi-Fi router? Zabraňte dětem přístup na pochybné stránky a využijte řadu dalších možností…

Co všechno dokáže Wi-Fi router? Zabraňte dětem přístup na pochybné stránky a využijte řadu dalších možností…

S nástupem moderní doby přišla i možnost bezdrátového internetu pomocí technologie Wi-Fi, která používá specifické rádiové frekvenční pásmo pro šíření signálu a pracuje pod jednotným standardem 802.11.

Mnoho domácností začalo tuto technologii využívat vzhledem k jednoduchosti instalace malé domácí počítačové sítě. Jednoduše se přestal řešit zásadní problém, kudy a jak vést kabely. Avšak řada lidí, zejména ze starší generace, stále nerozumí, jak vše funguje, a ti, co to ví, se většinou zmohou pouze na samotnou instalaci routeru, a to ještě za pomoci instalačního CD a průvodce. Pojďme si tedy ukázat, co vše můžeme nastavovat a co samotný router dokáže.

Administrace routeru

Po přihlášení se dostanete na úvodní stránku routeru, kde vidíte jednotlivé parametry a aktuální stav nastavení. Měla by se zde nacházet také nabídka ve svislém sloupci nebo vodorovně (záleží na typu modemu).

V tomto článku bych vám rád představil speciální funkce routeru, které běžný uživatel neovládá a tím pádem nepoužívá. Samotnému nastavení a zabezpečení sítě se budu věnovat v jiném článku.

QSS

První zajímavou funkcí je bezesporu Quick Secure Setup. Díky této funkci můžete jednoduše a hlavně rychle přidávat další zařízení do sítě. Pokud je nové zařízení vybaveno technologií Wi-Fi Protected Setup a nachází se na něm konfigurační tlačítko, můžete takové zařízení přidat pouhým stisknutím tohoto tlačítka, následně musíte stisknout ještě konfigurační tlačítko na modemu, kde začne po krátký časový interval blikat k tomu určená kontrolka.

Během tohoto časového intervalu se přidá nové zařízení do sítě. Pokud bude po vás zařízení během přidání vyžadovat PIN (zejména se tak tomu stává u některých typů mobilních telefonů), tak jej můžete nalézt v administraci pod záložkou QSS. Zde lze aktuální PIN také změnit, obnovit nebo generovat nový.

Parental Control

Další užitečnou funkcí je tzv. Rodičovská kontrola. Uvítají ji hlavně uživatelé, kteří mají rodinu a chtějí mít pod kontrolou, kde se jejich ratolesti na internetu pohybují. Pomocí této funkce totiž můžete omezit přístup na některé stránky, pokud nechcete, aby na ně děti přistupovaly. V praxi to znamená, že pokud zjistíte, jak některé z vašich ratolestí přistupuje na stránky s nevhodným obsahem, tyto stránky přidáte na seznam blokovaných.

To však nutně neznamená, že vy byste na ně nemohli přistupovat, pokud používáte více počítačů v domácnosti, tak lze nastavení blokování uplatnit pouze na počítač, který používají děti například k učení a vyhledávání informací.

K dispozici je celá škála nastavení. Stačí v menu najít záložku Parental Control, zde tuto funkci povolit a následně zadat parametry. Pokud používáte více počítačů a nechcete se na svém počítači omezovat, tak je v tomto případě nutné, abyste zadali MAC adresu rodičovského počítače, pro který nebudou nastavená omezení platit. Pokud se na něm nacházíte, stačí většinou kliknout na zkopírování aktuální adresy do daného pole.

Pro zajímavost můžete u některých přístrojů nastavit i časové rozmezí, kdy lze na dané stránky přistupovat, tedy nezablokovat je úplně. Tato funkce se hodí, pokud chcete, aby se děti připravovaly do školy a nenechávaly se rozptylovat například Facebookem.

Access Control

Tato funkce je velice podobná té předchozí, tedy Parental Control, nicméně nabízí mnohem hlubší možnosti nastavení. Můžete nastavit mnohem více kritérií. Dokonce je jich tolik, že pro přehlednost jsou roztříděny do podmenu Rule, Host, Target a Schedule, kde v každém podmenu vytváříte podmínky a poté je vybíráte v hlavním menu z rozevírací nabídky.

Při nastavení máte na výběr ze dvou defaultních možností, můžete zakázat veškerá příchozí data, která nejsou nijak definovaná v pravidlech anebo je můžete povolit a tím pádem zakázat ty, která jsou definovaná.

MAC adress filtering

Tato funkce využívá toho, že každý počítač má v síti svou vlastní fyzickou adresu, která se v průběhu času nemění. Pomocí této funkce rozhodujete o tom, kdo může být připojený k internetu pomocí sítě Wi-Fi a kdo ne.

Tuto funkci využijete v případě, že jste někomu v minulosti dali heslo k připojení a nyní už nechcete, aby se připojoval, a zároveň nechcete měnit stávající heslo, protože byste ho museli měnit na všech používaných počítačích.

Vhodné řešení v situaci, kdy bydlíte s více lidmi a skládáte se na poplatek za používání internetu, přičemž vám jeden z těchto lidí nezaplatí. Poté již stačí jen zjistit jeho fyzickou adresu v seznamu připojených počítačů, zadat ji do seznamu a zakázat přístup. V momentě, kdy zakážete přístup, router počítač s danou fyzickou adresou odpojí ze sítě a nedovolí mu se připojit znovu.

Přejeme hodně štěstí s hrátkami s routerem!

Komentáře

Nahoru