Dnes vyšlo 15 článků

Co o nás ví náš poskytovatel internetového připojení?

Co o nás ví náš poskytovatel internetového připojení?

Možná jste už někdy při brouzdání na internetu narazili na slůvko provider. Ale co tohle slůvko znamená? Kdo je provider a jakou má funkci? Co všechno ví za informace a která data shromažďuje? Tak na tyto otázky a možná i na mnoho dalších se zaměříme v následujícím článku.

Kdo nebo co je to provider?

Provider je v základu poskytovatel internetového připojení, zkratkou je značen jako ISP (Internet service provider) nebo také IAP (Internet access provider). Jedná se tedy o společnost, která zprostředkovává přístup k síti Internet, defakto poskytuje telekomunikační služby. Dříve to vlastně bývaly společnosti poskytující telefonní služby, poté se ale tento segment zcela oddělil a vznikly samostatné společnosti se zcela specifickou infrastrukturou a až nyní dochází k opětovné integraci telefonních čísel.

Existují různé typy providerů

Musím však připomenout, že máme různé typy providerů a podle toho, o jaký typ providera se jedná, mohu poté konstatovat jeho odlišnosti od jiných a hlavně, jaké informace shromažďuje a následně uchovává pro svou potřebu. Může se jednat o „Registration Service Provider“ (registrátor domény), „Lead Logistic Provider“ (poskytovatel přepravních služeb) atd.

Jaké informace tedy provider shromažďuje?

V základě u providera dochází ke shromažďování následujících informací:

  1. osobní údaje,
  2. demografické a obecné nespecifické informace,
  3. specifické informace o síti zákazníka.

V prvním případě se tedy jedná o osobní údaje, které byly získány s vaším souhlasem, dále pak získané na základě vztahů s daným providerem, a poté informace získané i jiným způsobem. Jsou to veškeré údaje, které napomáhají k identifikaci koncového uživatele, zejména se jedná o telefonní číslo, jméno, adresu, email, titul, informace o vzdělávání, zaměstnání, číslo sociálního pojištění a další státní identifikační údaje, shromažďuje i finanční informace, to znamená například číslo debetní i kreditní karty a mnoho dalších informací, které jsou nezbytně nutné k dokončení nebo provedení vašeho požadavku, tedy poskytnutí služby nebo doručení libovolného produktu.

V druhém případě jsou to již neosobní informace, které byly zaznamenány při vámi prováděných transakcích a jsou čistě obecné. Neobsahují tedy žádné osobní údaje, ale mohou obsahovat například demografickou polohu vašeho počítače (místo, odkud se připojujete nebo kde se momentálně nacházíte). Dále zejména jaké produkty jste nakoupili, specifické informace o vašem počítači, jako je typ používaného prohlížeče, verze operačního systému Windows.

Veškeré neosobní informace jsou zpravidla shromažďovány pomocí tzv. cookies. Cookies ukládají data i na vašem počítači a poté umožňují rychlejší prohlížení internetu a automatické vyplňování přihlašovacích údajů.

V poslední řadě se jedná o tzv. CPNI (customer proprietary network information). Informace o sítí zákazníka zahrnují typy poskytovaných služeb, uživatelská jména, hesla a mohou také obsahovat fakturační a transakční údaje.

Jakýkoli provider musí být nápomocen orgánům státní správy

Na závěr nutno podotknout, že každý provider musí být nápomocen orgánům státní správy při odhalování kriminálních, trestných činů a prosazování zákonů, které směřuje k ochraně společnosti. Za jiných okolností se zavazují chránit vaše soukromí a citlivé osobní údaje pečlivě střežit.

Komentáře

Nahoru