Dnes vyšlo 1 článků

Co to je IBAN? A jak se vypočítá?

IBAN je zkratka anglického slovního spojení International Bank Account Number, pod čímž se skrývá formát čísla účtu vymezený mezinárodní normou ISO 13616. Registrační autoritou pro formát IBAN je SWIFT.

Banka, která vede bankovní účet, stanovuje také konkrétní podobu čísla ve formátu IBAN. Potom mezinárodní formát čísla účtu může obsahovat číslice a velká písmena.

S číslem IBAN je spojené také číslo BIC (Business Indentification Code), které určuje banku, jako je tomu u českých plateb číslice za lomítkem. BIC může mít 8 či 11 znaků. Například AriBank má BIC AIRACZPP. A pokud by některé banky vyžadovali 11 znaků, potom se používá prodloužená verze AIRACZPXXX.

IBAN má následující strukturu

  • 2 znaky – kód země (CZ pro Českou republiku)
  • 2 znaky – kontrolní číslice pro programovou kontrolu čísla účtu a ochranu chybně zadaného čísla účtu
  • maximálně 30 znaků – včetně kódu banky a čísla účtu v rámci banky

IBAN byl zaveden z důvodu automatizovaného zpracování přeshraničních příkazů. Dále má tento formát sloužit ke zrychlení, zjednodušení a zlevnění přeshraničního platebního styku.

Výpočet IBAN

Existují různé způsoby, jak vypočítat IBAN. Jednou z možností je kalkulátor IBAN, který nabízí přímo Česká národní banka na svých webových stránkách. Vyplníte první a druhou část čísla účtu a kód banky, poté kliknete na tlačítko IBAN a zobrazí se vám BIC kód a IBAN.

IBAN

Zdroj: ČNB

Také můžete potřebovat převést IBAN na číslo účtu. K tomu slouží například kalkulátor na stránce iban.stylove.com.

iban 02

Zdroj: iban.stylove.com

Anebo výpočet IBAN nabízí i banky na svých webových stránkách, například kalkulátor od Komerční banky, České spořitelny, ČSOB a další.

Ale potřebovat nemusíte pouze převést český účet, ale i zahraniční. I pro takové případy je připraven kalkulátor IBAN, a to konkrétně ibancalculator.com.

iban 03

Zdroj: ibancalculator.com

SEPA platby

SEPA je zkratka anglického výrazu Single Payment Arena, což znamená, že se jedná o jednotnou oblast pro platby v eurech v rámci Evropské unie. SEPA platbu pošlete z účtu vedeného v korunách, přičemž stačí zadat, že se jedná o zahraniční platbu a zvolit si jako měnu eura. Aby bylo možné takovou platbu provést, je potřeba, aby banka příjemce i odesílatele tuto možnost podporovala.

SEPA platby mají hned několik výhod. Ihned víte poplatky, které zaplatíte. Dále máte jistotu, že peníze druhé straně přijdou do 3 pracovních dní.

Abyste mohli odeslat SEPA platbu, budete potřebovat mezinárodní formát čísla účtu IBAN. Podrobnosti o číslu IBAN a o způsobu jeho výpočtu najdete v tomto článku.

Poplatky SHA a OUR

SHA znamená, že odesílatel platby zaplatí poplatky svojí bance a příjemce zaplatí zase poplatky svojí bance. Pokud však nejde o platbu SEPA, potom se mohou z posílané částky odečíst ještě poplatky dalších bank, které pracují jako zprostředkovatelé. Příjemce tak obdrží nižší částku.

OUR se netýká SEPA plateb, ale ostatních zahraničních plateb. Znamená to, že zaplatíte veškeré poplatky, které jsou spojené s platbou, a tak příjemce obdrží přesně tu částku, kterou posíláte. Tento druh poplatku je možné zvolit, pokud posíláte platbu mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor.

Komentáře

Nahoru