Jak probíhá generační výměna v technice? Kdy a proč vzniklo 3G?

Jak probíhá generační výměna v technice? Kdy a proč vzniklo 3G?

Písmeno G skutečně znamená generaci. Změnou generace se myslí kvalitativní skok na zcela novou úroveň. První generace mobilních sítí (NMT) byla analogová a přechod na druhou generaci (GSM) byl opravdovým milníkem. Bude tomu i v případě další generace?

Datová kapacita

U přenosu dat jde především o jejich kapacitu. Nová mobilní zařízení nejsou pouze telefony, které přenášejí hlas a SMS zprávy. Od dnešních chytrých telefonů se očekává nepřetržité připojení k internetu, možnost posílání obrázků a videa, sledování televize a videokonference. A všechno stále v pohybu bez nutnosti zasednout ke stolnímu počítači.

Proto mobilní operátoři hledají možnosti zvýšení kapacit přenosu dat.

První 3G sítě

První síť 3G byla použita operátorem NTT DoCoMo v Japonsku roku 2001.

V ČR byla síť 3G využita v roce 2004 na frekvenci 450 MHz ještě pro sítě NMT. V roce 2005 spustil 3G síť Telecom a v roce 2006 začal síť budovat Vodafone, ale uvedl ji do provozu až v roce 2009.

Druhy sítí třetí generace

Pod pojmem 3G se skrývá hned několik druhů a standardů vysokorychlostních sítí. Nejznámější je pojem UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), který pracuje ve standardu IMT 2000. Doporučená rychlost přenosu dat je 2 Mbit za vteřinu a frekvenční pásmo 2.000 MHz.

Známými pojmy jsou také sítě HSPDA a HUSPA. Tyto sítě třetí generace zvyšují přenosovou rychlost až na dvojnásobek UMTS.

HSPDA má další výhodu ve větší rychlosti přenosu dat od uživatele ke zdroji – takzvaný downlink. Poslední variantou je HSPA nebo HSPA+, která dosahuje ještě vyšších rychlostí a počítá se jako přechodná síť pro čtvrtou generaci.

Výkony sítí

Všechny 3G sítě v podstatě zakládají svoji existenci na výkonu. T-Mobile například v síti HSPA+ předpokládá rychlost 21 Mbit/s s pokrytím 83 % populace a tvrdí, že dosáhne dvojnásobku.

Konkurenční Vodafone koncem roku 2011 pokrýval 60 % populace a Telefónica O2 kolem 70 %.

Tyto údaje mohou bý zavádějící, protože 3G síť je takzvanou buňkovou technologií. Ve větších městech „buňku“ využívá najednou k přenosu dat více uživatelů a tudíž rychlost přenosu dat klesá.

Sítě 3G tedy představují technologické řešení pro rychlý a velký objem dat. Vznikly z důvodu propojení mobilních zařízení s internetem a pro účely využití moderních sociálních sítí, nahrávání a sledování videa a posílání velkých souborů z různých aplikací. Svět vyžaduje takové technické prostředky, abychom digitálně byli stále přítomni se všemi prostředky a vymoženostmi doby.

Komentáře

Nahoru