Dnes vyšlo 15 článků

Co smíte fotografovat a co ne? Respektujte zákony i soukromí…

Co smíte fotografovat a co ne? Respektujte zákony i soukromí…

V dnešní době má každý digitální fotoaparát, mobil s videem a lidé zvesela fotí, nahrávají a sdílí cokoliv je napadne. Na sociálních sítích se jedná o masový jev a nelze mu (alespoň zatím) zabránit. Přesto si ale nemůžete fotit a natáčet cokoli, co vás napadne, a pak to veřejně vystavovat.

Pokud fotografie či video využíváte ke komerčním účelům, bývá omezení ještě větší.

Autorská práva

Běžní lidé a často i fotografové rádi zapomínají, že nejen oni mají autorská práva. Stejná práva mají i majitelé a tvůrci budov, fasád, soch, aut a dalších předmětů. Sochař má autorská práva ke svým sochám, architekt k budově, designér k výrobku. Nelze jen tak fotografovat cokoliv nás napadne a pak to bez uvážení sdílet.

Co smím fotit na veřejném prostranství?

Autorský zákon uznává výjimku, kdy se porušování autorských práv nedopustíte, pokud fotografujete jiná autorská díla (sochy, domy) trvale umístěná na veřejném prostranství. Autorský zákon dokonce umožňuje taková díla dále komerčně využívat. Nelze fotografovat dočasné výstavy obrazů, soch či auta, protože nejsou na veřejném prostranství umístěny trvale.

Z veřejného prostranství můžete fotit budovy jak chcete

Z veřejného prostranství můžete fotit budovy, jak chcete

A co interiér a soukromé pozemky?

V případě focení v interiéru a na soukromých pozemcích již žádná výjimka neexistuje a musíte mít svolení majitele. Jakmile je v daných prostorách zákaz fotografování, máte prostě smůlu a fotografovat nesmíte.

Zákaz platí i v případě, že fotografujete například přes plot, na kterém je zákaz umístěn. V muzeích, památkách, hradech, kostelích a nákupních centrech bývá zákaz fotografování zcela běžný. Někde bývá zakázáno jen fotografování s bleskem.

Mohu fotografovat každého?

Ne, protože občanský zákoník vyžaduje souhlas fotografované/natáčené osoby. Nemůžete jen tak fotografovat lidi na ulici a následně je vystavovat například na Facebooku. Porušujete tím občanský zákoník i předpisy ohledně ochrany osobních údajů.

Výjimkou jsou fotografie pro účely úřední, umělecké a zpravodajské. Zde není zákon zcela jednoznačný, ale rozhodně nelze kohokoliv fotografovat a následně vystavovat na blogu a ohánět se uměleckými či zpravodajskými účely.

Zvíře není z pohledu zákona osoba, takže zvířata můžete fotit i bez souhlasu majitele.

Na fotografie interiéru potřebujete souhlas majitele

Na fotografie interiéru potřebujete souhlas majitele

Komerční využití fotografií, které vyžadují souhlas

Pokud chcete komerčně využívat fotografie z neveřejných prostor, výrobků či osob, musíte mít svolení majitele či dané osoby. Svolení by vždy mělo být v písemné podobě. Svolení pro osoby se označuje jako model release (MR) a svolení pro majetek či výrobky jako property release (PR).

Pozor, design je také chráněn jako autorské dílo a nestačí pouze odstranit logo! Museli byste mít svolení výrobce, které vám samozřejmě většinou nedá.

Jaká práva má fotograf?

Na různých akcích a někdy i u památek či soukromých budov narazíte na velmi nevybíravé chování ochranky. Ochranka nemá v žádném případě právo někoho legitimovat, zabavovat vybavení, mazat karty či vás fyzicky napadat. Může maximálně zakázat další činnost a případně vás vykázat ze soukromého pozemku.

Jakékoliv další akce jsou podle zákona trestný čin a máte dokonce právo se fyzicky bránit. Pokud na takové jednání narazíte, neváhejte přivolat policii.

Shrnutí

Pokud fotografujete a natáčíte, snažte se neporušovat práva dalších osob a autorů. Nesnažte se za každou cenu vše vyfotit a natočit, respektujte soukromí a zákazy.

V případě fotografování a natáčení pro komerční účely s sebou noste předtištěné formuláře pro MR a PR, určitě se budou hodit. Nespoléhejte na žádná ústní svolení, raději si nechte vše potvrdit.

Komentáře

Nahoru