Co jsou to On-Page faktory webových stránek?

Co jsou to On-Page faktory webových stránek?

Co si představíme pod pojmem On-Page faktory webových stránekJedná se o všechno, co se děje na našich webových stránkách. Jako On-Page faktory si tedy můžeme představit celkovou kvalitu našeho webu.

Kvalitně vytvořené webové stránky jsou v dnešní době velmi důležité. Pokud se webové stránky nachází v méně konkurenčním prostředí, mohou On-Page faktory “vystřelit” webové stránky až na přední místa mezi výsledky vyhledávání.

V konkurenčním prostředí jsou brány jako naprostá samozřejmost. Bez kvalitně vytvořeného webu se neobejdeme.

Pojďme se tedy na tyto On-Page faktory podívat blíže… Co tedy ovlivňuje kvalitu vašeho webu?

Doména a url adresy jednotlivých webových stránek

Dobře zvolená doména hraje významnou roli v hodnocení vašeho webu.

Doména by měla obsahovat klíčová slova, která jsou charakteristická pro váš web. Měla by obsahovat taková slova, pod kterými by vás hledali vaši potenciální zákazníci. Nejčastější použití doménových jmen je budvcelku, nebo oddeleni-slov-pomoci-pomlcek.

Snažte se tedy získat takovou doménu (je-li to možné), která obsahuje vaše nejdůležitější klíčová slova.

Jednotlivé podstránky webu by měly mít také přehledné url adresy – to co je za lomítkem.

Schválně se podívejte na tyto dvě adresy, která je lepší?

  1. www.aaa.cz/jmeno-produktu
  2. www.aaa.cz/page_id=34?

Nepochybně mi dáte za pravdu, že ta první. Snažte se tedy udržovat url adresy jednotlivých stránek v rozumném a na pohled příjemném tvaru.

Nakódování webových stránek

Webové stránky by měly mít nejen validní kód, ale také by jej měli mít napsaný kvalitně.

To znamená, že by měla být oddělená forma (grafické zpracování) od samotného obsahu a také obsah webové stránky by měl být umístěn v kódu webové stránky co nejvýše.

Zde také patří kvalitně vyplněné značky description a keywords. Značka description vypovídá, o čem web je, keywords o tom, která klíčová slova jsou pro web charakteristická.

Přestože je váha značky keywords diskutabilní, nic nám neudělá, pokud ji vyplníme.

Kódem se však nebudeme zabývat, to je úkol pro kodéry :).

Struktura webu

Dobře vytvořená struktura může sama o sobě udělat hodně pro vaše lepší umístění.

Webové stránky by měly být přehledné, aby vaši návštěvníci neměli sebemenší problém s orientací a s tím, aby rychle našli to, co hledají.

Nezapomínejte na to, že webové stránky vytváříme pro návštěvníky, nikoli pro vyhledávače. Pokud bude struktura webových stránek nepřehledná, návštěvníci na webu dlouho nevydrží.

Titulky, nadpisy a text webové stránky

Každá podstránka webu by měla mít vyplněný originální titulek. Titulky jsou pro vyhledávače velmi hodnotné. Titulky bývají uváděné jako nejdůležitější On-Page faktor webových stránek.

Nedělejte tu chybu, že zkopírujete titulek na všechny stránky stejný. Každá webová stránka musí mít svůj vlastní unikátní titulek.

Velmi důležité jsou rovněž i nadpisy použité v samotném textu stránky. Tyto nadpisy by měly obsahovat klíčová slova a fráze. Ale nejen to… Nadpis je také to první, co si návštěvník přečte. Nadpis musí dokázat čtenáře oslovit a přimět jej, aby začal číst další text.

8 z 10 lidí si přečte nadpis, ale jen 2 z 10 si přečtou další text. Pamatujte na to a dejte si na svých nadpisech záležet.

Samotný text webové stránky by měl být bohatý na klíčová slova. Tyto klíčová slova je také vhodné odlišit od dalšího textu například tučným písmem či kurzívou. Zároveň je vhodné používat klíčová slova v různých podobách a spojeních.

Samotný text webové stránky by měl být také vhodně členěn, aby se návštěvníkům příjemně četl. Nepoužívejte dlouhá a složitá souvětí a nepište celý text do jednoho bloku/odstavce. Snažte se psát krátké a jednoduché věty a celý text rozdělte do kratších odstavců.

Dlouhý a souvislý text je pro oči únavný a tudíž klesá počet návštěvníků, kteří jej dočtou až do konce.

Odkazy vedoucí mimo webové stránky

I to, na jaké další webové stránky ze svého webu odkazujete, má vliv na hodnocení vašeho webu ze strany vyhledávačů.

Snažte se tedy odkazovat na relevantní (obsahově podobné) webové stránky.

Také není vhodné odkazovat na webové stránky, které nemají vyhledávače příliš v lásce – zde se jedná především o webové stránky pouze pro dospělé, on-line kasína a podobně.

Závěr

Pochopili jste základní podstatu správně a kvalitně vytvořených webových stránek? Výborně!

Komentáře

Nahoru