Co je to IP adresa? Jak funguje a co se z ní dá vyčíst?

Co je to IP adresa? Jak funguje a co se z ní dá vyčíst?

Bez čísel bychom nic nespočítali a bez adresy nevěděli, kam patříme. Přestože internetový svět navenek působí jako anonymní zmatek, uvnitř vládne řád a harmonie. A každý, kdo se do celosvětové sítě připojí, působí pod svým číslem a pod svojí adresou. Čísla slouží počítačům a jména domén lidem.

Počet adres

Čtyři číselné kombinace po třech číslicích (oktety) oddělené tečkou označují jedinečnou a neopakovatelnou adresu zařízení připojeného k síti. IP znamená Internet Protocol a ten vyjadřuje lokalitu, kde se počítač nebo jiné zařízení nacházejí.

V současném protokolu Ipv4 existuje asi 4,3 miliardy kombinací. S rošířením internetu se přechází na protokol IPv6, který bude mít 2128 adres.

Co se dá z adresy vyčíst

Především IP adresa přesně označuje konkrétní počítač. Po připojení do sítě je totiž buď adresa přidělena (například vytáčená připojení) nebo je adresa pevná a pokaždé má stejnou hodnotu. Uživatel je tak veřejně znám a na internetu je možné dohledávat, co daná adresa publikovala nebo čím se zabývala.

První trojčíslí adresy znamená stát a druhé označuje město. Na internetu není problém zadat jakékoliv IP číslo a zjistit si, odkud dotyčná adresa pochází. Údaje na konkrétního člověka běžně zjistit nejde. Ale pokud má nějaký veřejný profil, pak spojení s IP adresou určí dokonce konkrétní osobu.

Skrytí IP adresy

Existuje několik možností, jak skrýt svoji identitu. Nejznámějším způsobem jsou takzvané proxy servery. Tyto servery převezmou vaši IP adresu a poskytnou svoji. Přihlášení k webovým stránkám potom probíhá pod jinou adresou.

Další možností jsou speciální programy, které adresy skrývají a samy přidělují jiné údaje. Tyto programy jsou efektivnější, protože samy najdou vhodný proxy server. Využívání skryté adresy ale naráží na rychlost načítání stránek a také zajištěné připojení (označená jako https) tyto proxy servery vyřazuje a nedovoluje operovat na vlastních stránkách.

Anonymní nebo veřejný

Otázka práva anonymity na internetu je poměrně složitá a diskutabilní. Pokud jedeme autem, silnice patří nějakému státu a ten vydává svoje zákony a předpisy. Připojování k internetu znamená brouzdání po celém světě a způsob ochrany soukromí záleží na různých lokalitách a podmínkách.

Čtěte také: Jak funguje Internet?

Adresu IP vždy zná poskytovatel připojení  – ISP (Internet Service Provider) – a zná konkrétní osobu, která připojení objednala. Na počítači ale nemusí pracovat zrovna ten, komu připojení patří. Typickým příkladem jsou internetové kavárny. Nebo také vytáčená připojení, která přidělují adresy libovolně podle toho, která adresa je zrovna volná.

Zahraniční přenos

Asi nejznámějším problémem s IP adresou je sportovní přenos. Často se stává, že Čech, který se chce podívat na utkání domácí ligy na dovolené v Egyptě, má smůlu. Po přihlášení na webové stránky se objeví nápis, že pro danou lokalitu není přenos možný. Nezbývá než najít nějaký český proxy server a zkusit štěstí tam.

IP adresy tak pomáhají určovat polohu i konkrétní počítač. Možná bylo vhodnější zavést osobní číslo, které by platilo pro každého uživatele internetu a kterým by se identifikoval do sítě. Ale na možná se nehraje, internetem denně proběhnou miliony číselných kombinací, za kterými se skrývají konkrétní uživatelé. A ti uživatelé mají svoje jména, svoje fyzické adresy a na internetu svoje profily.

Komentáře

Nahoru