Co je to A/B testování?

A/B Testování je test, který porovnává efektivitu a účinnost obvykle dvou statických prvků. To mohou být například dva rozdílné bannery, webové aplikace nebo třeba odlišné verze úvodní stránky. Hlavním účelem A/B testování je tedy získat data a dle nich provést změnu.

A/B testování tak posune vaši webovou optimalizaci z fáze ,,Myslíme si to´´ na  ,,Víme to a máme to odzkoušeno´´. Ověříte si tak, která konkrétní změna, bude mít pozitivní účinek.

ab

A/B testování

V čem spočívá A/B testování?

Jak jsem zmiňoval výše, v A/B testu vezmete například celou webovou stránku či určitý její prvek a upravíte jej tak, aby vznikla jeho odlišná verze. V prvním případě to může být například grafická úprava hlavičky stránky, v druhém případě se může jednat třeba o button na banneru. Následně rozešlete jedné skupině A  originální verzi, druhé skupině B pro změnu tu upravenou. Odtud název A/B testování. Dle dosažených výsledků, jako je například míra prokliků a návštěvnost vybere tu lepší variantu, kterou budete nadále využívat.

Pro příklad si můžeme uvést eshop zabývající se prodejem kosmetiky, který chce zlepšit konverzní poměr a návštěvnost ze svých vstupních stránek (landing pages), tedy stránek, které vidí návštěvníci vidí jako první. Otestuje tak tedy různé varianty nadpisu stránky, vizuální podobu stránky, doplňkové či kontaktní formuláře, tlačítka vyzývající k akci, tzn. call to action nebo celkové rozložení prvků na stránce, tzn. lay out. Lze tak postupně kombinovat více výherních kombinací a dopracovat se k ideální variantě vstupní stránky.

Tato metoda patří mezi ty nejlevnější a pokud je provedena správně, může přinést z dlouhodobého hlediska velmi zajímavé výsledky.

Proces A/B testování ve zkratce

V jednotlivých bodech si popíšeme, jak celý proces A/B testování probíhá:

Sběr dat

Než se do něčeho pustíte, zjistěte si pokud možno ty nejpodstatnější data. Začínejte v oblastech, které jsou nejvíce navštěvované, to sběr dat urychlí. Pozornost věnujte například stránkám s nízkým konverzním poměrem nebo nízkou mírou prokliku.

Stanovte cíle

Ty vám poslouží k vyhodnocení vašeho A/B testu. Můžou to být například proklik přes tlačítko v banneru nebo produkt v emailu.

Vytvořte si hypotézy

Jakmile si stanovíte cíle, vytvořte si hypotézy a odůvodnění, proč by měli být jednotlivé varianty nejlepší. Následně si je seřaďte dle očekávaného výsledku a náročnosti implementace.

Proveďte změny

Pomocí testovacího software (např. Google Website Optimizer, který je zcela zdarma) proveďte změny na webové stránce či mobilní aplikaci. Může to být například změna barvy tlačítka v banneru, jiné rozmístění prvků na stránce, skrytí navigačních prvků nebo něco jiného.

Začněte testovat

Nechť experiment započne! Čekejte na příchozí návštěvníky. V tuhle chvíli, budou návštěvníci náhodně rozděleni do skupin. Veškeré jejich interakce jsou měřeny a můžete tak lehce srovnávat a zjišťovat efektivnost.

Vyhodnocení

Jakmile je A/B testování u konce, na řadu přichází vyhodnocení. Software veškeré údaje vyhodnotí a poskytne vám tak informace o tom, který varianta a v čem byla úspěšnější.

AB test

AB test

Multivariantní testy aneb v čem se liší od A/B testování?

Pro A/B testování existuje také speciální typ zvaný multivariantní testy, zkráceně MVT. Při nic testujete více věcí současně. Může se tak jednat o čtyři varianty nadpisu a dvě varianty obrázku. Více než dvě varianty lze samozřejmě sledovat i při A/B testování, hlavní rozdíl je však zejména v technologii nasazení a ve sledování interakce na několika různých místech najednou.

Komentáře

Nahoru