Co je na internetu, není automaticky zadarmo!

Co je na internetu, není automaticky zadarmo!

Mnoho lidí stále trpí dojmem, že cokoliv na internetu je zadarmo a mohou to libovolně stahovat a používat. Opak je pravdou! Cokoliv na internetu někdo vytvořil, často ho to také živí a podobné chování autory doslova ničí. Stahování a sdílení je trestný čin a můžete na ně tvrdě doplatit.

Co jsou autorská práva?

Vytvořením jakéhokoliv díla (text, fotografie, video, hudba, program) automaticky vznikají autorovi či kolektivu autorů autorská práva, v zahraničí často označovaná jako copyright. Autorská práva jsou nepřevoditelná a zanikají smrtí autora.

K prodeji digitálních autorských děl slouží licence – uživatel tak nekupuje dílo jako takové, ale kupuje licenci k jeho užití. Určitou formou licence může být například i svolení autora k určitému užití zdarma, ale není přípustné dílo libovolně stahovat, používat a sdílet. Každé dílo automaticky podléhá autorským právům, a to bez ohledu na to, jestli je u díla uveden nějaký copyright či jméno autora!

Autoři nežijí ze slunečního svitu

Autoři se vytvářením děl živí,a pokud jejich díla stahujete, sdílíte a používáte, je to krádež jako každá jiná, protože je tím zcela reálně ochuzujete o zisk. Pokud kradete něčí články nebo fotografie, vůbec nijak se to neliší od situace, kdy ukradnete zboží v obchodě. Fotku, článek či výrobek někdo musel vyrobit a musel investovat svůj čas a vybavení. To všechno stojí peníze a kopírováním něčí práce zcela reálně okrádáte autory o peníze. Ve výsledku pak buď nemohou dále fungovat, anebo musí zdražit, aby byli schopni kompenzovat ztráty. Podobné chování je tedy velmi hloupé, protože ve výsledku škodí všem.

Rozkrádání a zejména další sdílení digitálních produktů je o to horší, že je prakticky nelze spotřebovat. Stačí jeden nepoctivý uživatel, který dále vystaví něčí dílo ke stažení či sdílí na Facebooku a zpravidla následuja lavina dalších stahování a sdílení. Jediný původní zloděj tak může v důsledku napáchat škody za desetitisíce i statisíce korun i u velmi levného produktu, protože spustí lavinu dalších krádeží. Když ukradnete zboží v obchodě, nemůžete ho rozdat stovce dalších lidí, ale digitální produkt ano.

Obvyklé mýty o autorských právech

Když něco najdete přes Google Images, není to automaticky zadarmo, a to ani v případě, že autora nelze dohledat. Uvedením autora či odkazu na původní zdroj se rozhodně nezbavíte odpovědnosti. Analogicky, pokud ukradnete zboží v obchodě, nepřestanete to být krádež tím, že řeknete, kde a komu jste to ukradli.

Pokud vás autor přistihne, rozhodně se věc neurovná stažením ukradeného materiálu z vašeho webu. Když ukradnete auto, také to nepřestane být krádež proto, že se povozíte a pak ho prostě vrátíte majiteli, když vás přistihne. Autorovi vznikla škoda ukradením a používáním díla a pochopitelně může požadovat náhradu.

Sociální sítě jsou metlou autorů

Drtivá většina sociáních sítí sdílí obsah, bohužel ve většině případů ukradený. Sítě jako Pinterest či Tumblr jsou na vykrádání autorského obsahu výslovně založeny a schovávají se za zákon, kdy majitel serveru není odpovědný za obsah nahraný uživateli. Tento předpis je zcela pochopitelný, protože pokud by neexistoval, mohl by kdokoliv způsobit provozovateli webu vážné problémy, aniž by měl provozovatel vůbec šanci se bránit.

Na druhou stranu se tak otevřela pandořina skříňka. Sdílením cizích fotek na Facebooku či Pinterestu se dopouštíte krádeže. Pravidla sociálních sítí to dokonce zakazují, ovšem všichni víme, že realita je naprosto jiná. Autoři teoreticky mohou požádat o stažení obsahu, ale podle zkona by museli žádat pro každé sdílení či případ zvlášť. Dokážete si představit, jakou administrativní zátěž by představovalo stažení pouhých 10 fotografií z Pinterestu, pokud tam existují ve stovkách sdílení?

Ale na internetu kradou všichni?!

To, že se na internetu krade všude a ve velkém ještě neznamená, že to je správné. Internet je stále poměrně mladý a uživatelé často ani netuší, čeho se svým chováním dopouští. Okrádání autorů je masový jev, který způsobuje ve výsledku obrovské škody. Nicméně právo už začíná pronikat i na internet, a pokud se chcete dostat do potíží, používejte cizí díla jak je vám libo. Mnoho českých blogerů a autorů webových stránek už narazilo. Protože pokud ukradnete něco českým autorům, zpravidla se budou práva domáhat těžko a případné sankce nebudou tak hrozné.

Nicméně ukradením obrázků například z velkých agentur a od známých zahraničních autorů riskujete žalobu a za urovnání sporu obvykle zaplatíte nejméně několik tisíc korun, často to ale bývají až desítky tisíc. Americký právník si za hodinu práce účtuje několik stovek dolarů, takže za pouhé vyplnění předžalobní výzvy o stažení díla a náhradu škody si bez mrknutí oka naúčtuje 20 tisíc a dalších několik tisíc budou sankce.

Komentáře

Nahoru