Dnes vyšlo 15 článků

Cloud computing: V čem spočívá novodobý fenoném? V čem je lepší?

Cloud computing: V čem spočívá novodobý fenoném? V čem je lepší?

Poslední dobou se čím dál tím víc setkáváme s pojmem cloud – cloud computing, privátní cloudy, veřejné cloudy,… Co to vlastně je a co si pod tím představit?

V diskuzích se často objevuje názor, že cloud computing je jen hezké slovní spojení (marketingově) pro systém client-server, tedy systém, který umožňuje výměnu dat mezi serverem a aplikací v PC (popř. webovém prohlížeči). Typickým příkladem může být komunikace e-mailové klienta s poštovním serverem. Pravdou je, že běžný uživatel ve výsledku rozdíl na první pohled postřehnou nemusí – dostane to, co chce. Onen podstatný rozdíl se totiž odehrává na druhém konci.

Klient-server vs. Cloud

Systém klient-server funguje tak, že administrátor musí nasadit serverovou službu na určitý server, který je na tuto práci určen. Vezme tedy instalační soubory serverového systému (např. pro poštovní server), dále server jako kus hardwaru a jednoduše na něj tento systém nainstaluje. Určité aktivity se dají rozdělit i mezi více serverů, ale prakticky se jedná o službu 1:1 – uživatel vždy komunikuje se serverem na kterém je nainstalovaná chtěná serverová služba.

Cloud je naopak postavený tak, aby tento systém nebyl postavený na jednom konkrétním kusu hardwaru, jedné serverovně, jednom městě… Představte si, že v serverovně máte 20 různých serverů, kde každý má svojí funkci. Jeden slouží jako poštovní server, druhý jako úložiště, třetí je vyhrazený pro firemní systém, atd. Každý server tedy provozuje pouze jednu službu a pokud se na něm něco pokazí, tak služba přestane fungovat. Cloud vás této závislosti zbaví. Nad všemi servery totiž běží jedna cloudová platforma, (jakýsi “operační systém”) na kterou je možné nainstalovat cloudové aplikace.

Představit si to lze tak, že všechny vaše servery se spojí do jednoho virtuálního počítače, na kterém běží jeden serverový operační systém, kde jsou nainstalovány různé aplikace. Aplikacím pak stačí pouze říct, kolik procent z celkového výkonu virtuálního počítače (tedy všech serverů) si mohou nárokovat a jak se mají chovat při maximálním vytížení. Nakonec je vám úplně jedno, který server zrovna zpracovává požadavek jaké aplikace. Pokud se stane, že nějaký server vypadne, jeho práce se rozdělí na ty ostatní. Pokud budete chtít přidat nový server, jednoduše ho připojíte do stávající infrastruktury a zvýšíte tak celkový výkon.

Další informace ohledně různých druhů infrastruktur, platforem, aplikací, příp. obecně cloudů se dozvíte v některém z následujících článků.

Komentáře

Nahoru