Tisková zpráva: Chytrá sovička vzlétá, Clevents.cz startují

Dne 1. dubna 2014 spustil své služby neziskový internetový portál Clevents.cz. Název portálu je složen ze dvou anglických výrazů clever („chytrý“) a events („události“). A jak i sám název napovídá, cílem tohoto webového portálu je shromažďovat a poskytovat informace o pořádaných vzdělávacích akcích – přednáškách, odborných besedách, workshopech apod.

Uživatelé tak mohou díky tomuto portálu získat přehled o konaných odborných akcí, a to nejen v rámci svého oboru, ale mohou si též rozšířit obzory i v oborech jiných.

Uživatelé se mohou sami zapojit a vkládat události, o kterých se dozví, a podporovat tak rozvoj nejenom tohoto portálu, ale i vzdělanosti společnosti obecně. Portál neslouží pouze široké veřejnosti, ale i pořadatelům k propagaci pořádaných vzdělávacích akcí.

Uživatelské prostředí je účelné a pro uživatele, jak se mohou sami ujistit, přívětivé. Portál umožňuje jednoduché a interaktivní vyhledávání. Uživatelé mohou jednotlivé události filtrovat dle vědních oborů, místa pořádání a data konání. Je také možné využít tzv. fulltextového vyhledávání.

Webový portál se bude průběžně vylepšovat.

S tím, jak se do projektu bude zapojovat široká veřejnost a jednotliví pořadatelé, bude se navyšovat objem zobrazovaných událostí. Tvůrci webového portálu budou průběžně reagovat na přání a připomínky klientů tak, aby funkčnost portálu co nejlépe odpovídala jejich požadavkům.

Portál provozuje a dlouhodobě rozvíjí obecně prospěšná společnost Clevents, o.p.s., která se neformálnímu a informálnímu vzdělávání věnuje i jinak. Tato nezisková společnost bude mimo jiné také pořádat vlastní přednášky a besedy nebo dále rozvíjet spolupráci s odbornými institucemi, již dnes je podporována například s Univerzitou Karlovou v Praze.

Kontakt:

Vojtěch Nitra

ředitel

Clevents, o.p.s.

info@clevents.cz

Zdroj: ČTK/Protext

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru