Tisková zpráva: Christian Legat – nový predseda predstavenstva Competence Call Center AG

Zakladateľ a Co-CEO Thomas Kloibhofer prechádza do dozornej rady

Christian Legat prevezme začiatkom apríla 2013 predsedníctvo predstavenstva v Competence Call Center AG. Odborník na kontaktné centrá a riadenie je obohatením spoločnosti CCC už 15 rokov. Mnohokrát ocenený odborník call centier bol v predstavenstve od roku 2008. Naposledy viedol spoločnosť ako Co-CEO spoločne s Thomasom Kloibhoferom.

Zakladateľ spoločnosti a Co-CEO v Competence Call Center AG, Thomas Kloibhofer, prechádza od začiatku apríla do dozornej rady spoločnosti. Podnikateľ telom i dušou, o.i. Podnikateľ roku 2009, založil Competence Call Center AG, v roku 1998. V súčasnosti patrí spoločnosť s viac ako 4 500 zamestnancami v desiatich pobočkách v siedmich krajinách k najúspešnejším poskytovateľom kvality v oblasti outsourcingu call centier v Európe.

Novú trojicu predstavenstva tvoria CEO Christian Legat, CFO Dr. Veronika Weiss a COO Ulf Herbrechter. „Voľbou pána Legata sme získali takého CEO, ktorý na základe svojich dlhoročných skúseností v CCC stelesňuje pre dozornú radu kontinuitu, činorodosť a nové nápady, ako aj nadšenie pre ďalší dynamický rast,“ zdôraznil Dr. Wolfgang Baur ako predseda dozornej rady.

Dezignovaný predseda predstavenstva Christian Legat bude všemožne podporovať rast spoločnosti: „V tomto roku budeme otvárať dve nové pobočky. Ďalší rast spoločnosti je plánovaný aj v roku 2014“, potvrdil budúci CEO.

Novým členom predstavenstva je Ulf Herbrechter. Odborník branže disponuje viac ako 18-ročnými skúsenosťami v oblasti kontaktných centier. Od začiatku roka 2012 je podporou CCC so svojím operatívnym know-how. Nominovaný člen predstavenstva sa teší z menovania za COO: „CCC je už v súčasnosti mierkou kvality v outsourcingu starostlivosti o zákazníka. A túto pozíciu si chceme udržať aj naďalej. Okrem toho je naším zámerom ďalej posilňovať náš náskok lídra kvality. Silné partnerstvá a jasné zameranie sa na vzdelanie a rozvoj našich zamestnancov budú poistkou na našej ceste kvality a udržateľného rozvoja. V priebehu predchádzajúcich dvadsiatich rokov som spoznal mnoho spoločností v oblasti outsourcingu. CCC je jednoznačne ‚simply the best’“, vyzdvihol Ulf Herbrechter.

Aj členka predstavenstva pre financie Dr. Veronika Weiss hľadí do budúcnosti s optimizmom:

„S novou štruktúrou predstavenstva je naša spoločnosť najlepšie vybavená pre plánované zámery rastu. Sústredené kompetencie a naša diverzifikovaná štruktúra klientov nás predurčuje na starostlivosť o nové trhy a ďalších medzinárodných partnerov, a to v niekoľkonásobne ocenenej kvalite CCC.“

Predstavenstvo CCC tvoria od apríla 2013 nasledovní členovia: Christian Legat (CEO), Ulf Herbrechter (COO) a Dr. Veronika Weiss, (CFO). Christian Legat je ako predseda predstavenstva zodpovedný za vzťahy so zákazníkmi, komunikáciu, ľudské zdroje a IT. Dr. Veronika Weiss vedie okrem finančného tímu aj tím zodpovedný za právne a licenčné záležitosti. Ako COO riadi Ulf Herbrechter prevádzkové aktivity aktuálne v desiatich pobočkách v siedmich krajinách.

Noví odborníci a znalci branže posilnia dozornú radu

Marc Abadir z AXA Private Equity bol menovaný do dozornej rady. Osvedčený odborník vo finančnej oblasti pozná a uznáva spoločnosť CCC už od roku 2009. Predseda dozornej rady Dr. Wolfgang Baur :

„S podporou nového člena dozornej rady budeme môcť s ešte väčšou energiou podporovať úspešný strategický a štrukturálny rozvoj spoločnosti. Dozorná rada vyjadrila pánovi Thomasovi Kloibhoferovi úprimnú vďaku za jeho vynikajúce výkony v pozícii CEO v Competence Call Center AG. Nový tím predstavenstva budeme podporovať s veľkou radosťou všetkými našimi silami“, zdôraznil Dr. Wolfgang Baur.

Dozornú radu budú obohacovať svojimi skúsenosťami a znalosťami odborníci v oblasti financií a call centier: Dr. Wolfgang Baur, Dirk Wittneben, Dr. Wulf Böttger, Mag. Thomas Kloibhofer a Marc Abadir.

Foto: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130322_OTS0171/

Kontakt pre médiá:

Marianne Rutrecht | Public Relations

Competence Call Center

T: 00421-2-3301-7773

marianne.rutrecht@yourccc.com

https://www.yourccc.com

Zdroj: ČTK/Protext

Komentáře

Nahoru