Check Point o DDoS útocích v České republice

V průběhu předchozích dní jsme v souvislosti s přetrvávajícími DDoS útoky zaznamenali v několika médiích komentáře, uvádějící, že se proti takovýmto útokům není možné bránit. Společnost Check Point Software Technologies si myslí pravý opak.

„Ochrana proti DDoS útokům možná je, použitím vhodného zařízení je lze zcela eliminovat, popřípadě snížit jejich dopad na minimum. Princip takové ochrany spočívá v nasazení vhodného zařízení před vlastní perimetr sítě. Zařízení monitoruje veškerý příchozí provoz a v okamžiku, kdy vyhodnotí, že jde o DDoS útok, tento nelegitimní provoz do vlastní sítě nepustí a ochrání tak servery i celou síť od přetížení a následného kolapsu nebo nedostupnosti. Příkladem zařízení na ochranu před DDoS útoky je Check Point DDoS Protector, dostupný v několika variantách s různým výkonem podle kapacity internetové linky, kterou má před chránit. Naše zkušenosti od zákazníků, kteří zařízení DDoS Protector používají, ukazují, že jim nasazené technologie eliminovaly výpadky provozu z důvodu přetížení služeb, na které útočníci směrovali své útoky, na minimum,“ uvedl David Řeháček, Field Marketing Manager pro Východní Evropu a Řecko ze společnosti Check Point Software Technologies.

DDoS útoky z posledních několika dní v České republice jasně ukazují, že prakticky žádná organizace si nemůže být jistá, zda na seznamu postižených nebude zítra či v následujících dnech. Ochrana před DDoS útoky by měla patřit k naprosto základním částem zabezpečení IT infrastruktury. Stejně jako dnes již nikdo nepochybuje o nutnosti nasazení antivirových, antispamových či antimalwarových technologií. Ochrana před DDoS útoky jednak zamezí jejich negativnímu dopadu na fungování firmy ať už z pohledu ztráty dobrého jména nebo nedostupnosti služeb. V obou případech jde o vliv na reputaci společnosti, v řadě případů také o nemalé finanční ztráty.

Komentáře

Nahoru