Čeští vědci dokončili modul pro vesmírnou sondu Solar Orbiter

Čeští vědci z Akademie věd ČR dokončili vývoj přístroje na měření elektromagnetických vln ve vesmíru. Má se stát součástí RPW (Radio and Plasma Waves) na meziplanetární evropské sondě Solar Orbiter, která bude obíhat mezi Sluncem a Zemí.

Češi na vývoji pracují už pět let. Vlastní výrobu letového kusu kvalifikovanými technologickými procesy provedla brněnská firma G. L. Electronics, která vlastní potřebné certifikace vyžadované Evropskou kosmickou agenturou.

Ve Francii bude integrován s ostatními komponenty přístroje vyvinutými v jiných evropských institucích a podroben dalším testům. Francouzská strana pak koncem roku 2016 dodá kompletní přístroj Evropské kosmické agentuře k montáži na vlastní sondu, která by měla být vyslána na oběžnou dráhu v roce 2018; uvedl Jan Souček z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR.

Vědci zkoušeli, zda vydrží náročné podmínky, které jsou v kosmu

Vědci si ho před pár týdny převezli do Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v pražských Letňanech, aby ho naposledy testovali v termovakuové komoře, zda vydrží náročné podmínky v kosmu.

V komoře bylo vytvořeno vakuum, aby se simulovaly podmínky v kosmu. Zkoušíme, zda přístroj správně funguje při minus 30 stupních Celsia i plus 75 stupních,; popsal Souček.

Na první pohled vypadá modul jako menší deska s elektronickými komponenty

Modul na první pohled vypadá jako menší deska osazená elektronickými komponenty, jeho cena ale šplhá ke třem milionům korun. Veškeré testy musí být prováděny v čistých prostorách s kontrolovanou prašností a vlhkostí a při práci je třeba dodržovat maximální opatrnost a včetně ochrany před poškozením elektrostatickým výbojem pomocí uzemněných náramků.

Solar_Orbiter_exploring_the_Sun_s_realm

Prostor mezi Zemí a Sluncem vyplňuje plazma, která tvoří 99 % pozorované atomární hmoty Vesmíru

Ve vesmíru bude modul jako součást většího celku, přístroje RPW, vzorkovat elektromagnetické vlny na frekvencích desítek až stovek kilohertzů a registrovat dopady částic meziplanetárního prachu. Data na místě zkomprimuje a pošle zpátky na Zem. Měřit bude oscilace (kmitání) elektrického a magnetického pole. Prostor mezi Zemí a Sluncem není prázdný. Vyplňuje ho plazma, která tvoří 99 procent pozorované atomární hmoty vesmíru. Jde o nabité částice, převážně protony a elektrony, pocházející ze Slunce, které se chovají jako řídký plyn s elektromagnetickými vlastnostmi.

Sonda Solar Orbiter patří do mise Evropské kosmické agentury

Sonda Solar Orbiter patří do mise Evropské kosmické agentury. Slunci se má přiblížit až na třetinu vzdálenosti Země – Slunce, to znamená blíž, než je oběžná dráha Merkuru. Sonda bude studovat Slunce, sluneční korónu a sluneční vítr (proud nabitých částic ze Slunce). Podle plánu má startovat z Floridy v roce 2018.

Zdroj: Veda-a-technika.eurozpravy

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru