Český Titanik se převrátil pár metrů od břehu

Bývá častým zvykem malých národů, že přijímají zprávy ze světa a vlastních událostí si nevšímají. Přitom největším lodním neštěstím, kde zahynulo 220 Čechů, není Titanik, ale Eastland v Chicagu. Největším neštěstím z hlediska ztráty největšího počtu lodí je činnost Viktora Koženého, který zbavil vnitrozemský stát námořní flotily. 

Zatímco Kožený jen využil privatizace, potopení Eastlandu bylo velkou katastrofou. Město Chicago v roce 1915 bylo osídleno obrovským množstvím emigrantů české národnosti. Osudný den společnost Western Electric uspořádala výletní plavbu pro svoje zaměstnance. Po nástupu na palubu asi 3.000 lidí se loď naklonila, nabrala vodu a převrátila se. Zahynulo přes 800 lidí, z toho 220 bylo české národnosti.

Za zkázu Eastlandu částečně mohl i Titanik. Po ztroskotání Titaniku byly vydány předpisy, které nařizovaly větší počty záchranných člunů a ty způsobily nestabilitu. Za neštěstím nebyla pýcha a pohrdání přírodou jako u Titaniku, ale naprostý šlendrián. Nebyly dodrženy předpisy o ponorných stěnách a také těžiště lodi bylo patrně špatně vypočtené.

Kdo chce tedy uctít 100 let největší české lodní tragedie, může dne 24.7.2015 vzpomenout na předky s českými kořeny.

Zdroj: Xman Idnes

Komentáře

Nahoru