Dnes vyšlo 15 článků

Tisková zpráva: Česko hostí špičky výzkumu vodíku: Jde o budoucnost energetiky i dopravy, shodují se odborníci

Česko hostí špičky výzkumu vodíku: Jde o budoucnost energetiky i dopravy, shodují se odborníci

Praha, 3. dubna 2014 – Na mezinárodní konferenci Hydrogen Days 2014 v Praze debatují experti o využití vodíkových technologií a palivových článků v energetice i dopravě. „Pro evropskou energetiku jde o stěžejní téma, zvlášť pokud chce stále více využívat obnovitelné zdroje,“ říká Josef Šalamon, ředitel České vodíkové technologické platformy. Také s auty na vodík se podle něj budeme na silnicích setkávat stále častěji.

Na osmdesát vědců, výzkumníků, zástupců průmyslu i veřejných institucí z celé Evropy se sjelo do Prahy představit novinky v oblasti vývoje i aplikace vodíkových technologií. Ty jsou podle hlasů z konference Hydrogen Days 2014, kterou pořádá Česká vodíková technologická platforma (HYTEP), nadějí pro udržitelnou energetiku i dopravu. A nemusí se jednat o vzdálenou budoucnost.

„Je příznačné, že na konferenci vystoupilo několik zástupců německých univerzit a firem. Právě u našich sousedů jde vývoj vodíkových technologií velmi rychle kupředu. Souvisí to se změnou energetické politiky a odklonem od jádra – pokud se chce Německo zaměřit na obnovitelné zdroje, musí vyřešit výkyvy počasí a tudíž skladování energie,“ vysvětluje profesor Karel Bouzek z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

A protože vhodných lokalit pro přečerpávací vodní elektrárny je málo, zůstává vodík nejnadějnějším řešením. „V Česku se testuje například elektrolytická výroba vodíku pomocí fotovoltaiky nebo vysokoteplotní elektrolýza, která umožní efektivní výrobu vodíku v návaznosti na budoucí jaderné reaktory nové generace,“ uvádí Aleš Doucek, vedoucí oddělení vodíkových technologií v ÚJV Řež.

„Pracuje se také na vývoji ekonomicky úspornějších palivových článků, které umožní výraznější rozšíření vodíkových pohonů v dopravě. Nedávno jsme otevřeli studijní obor přímo s tímto zaměřením,“ doplňuje český příspěvek do světového vývoje profesor Bouzek.

Auta na vodík? Už si lze zapůjčit

Konference zdůraznila také druhý aspekt vodíkového hospodářství – dopravu. Zástupci automobilky Daimler, výrobce vozů Mercedes-Benz, tu představili svůj ambiciózní plán zprovoznit do konce příštího roku v Německu na padesát nejmodernějších vodíkových čerpacích stanic.

„Většina významných automobilek dnes má svůj model vodíkového automobilu – téměř každoročně vidíme nové prototypy na světových autosalonech. Nejdále jsou v tomto nejen v Německu, ale také v Kalifornii nebo ve Skandinávii, kde je koncept už ověřen v praxi. Vodíkové modely se sice ještě nevyrábějí sériově, ale koncerny už je půjčují odborné i širší veřejnosti,“ uvádí Doucek.

Upozorňuje, že i u nás se již lze setkat s dopravním prostředkem na vodík – TriHyBusem. Autobus, který využívá palivové články, vyvinulo konsorcium právě pod vedením výzkumníků z Řeže. Setkat se s ním lze v Neratovicích, kde je také jediná vodíková čerpací stanice u nás. „Doprava a energetika spolu v případě vodíku velmi úzce souvisí. Když hodně fouká nebo svítí slunce, můžeme vyrábět vodík a tyto přebytky pak využít jako palivo,“ vysvětluje Doucek.

Z konference také zaznívají hlasy, že pro budoucí rozvoj vodíkových technologií a tedy i energetiky jako celku, je zásadní spolupráce komerční sféry, výzkumu a především veřejných institucí. „V Česku jsou vodíkové technologie stále ještě vnímány převážně jako nadšenecká vize, my ale chceme ukázat, že jde o velmi reálné téma pro nejbližší budoucnost. Jak ukazuje i příklad Německa, vodík musí být vnímán jako součást celkové energetické i dopravní koncepce. Je šancí nejen pro obnovitelné zdroje, ale také sníží závislost na dovozu ropy, což má i pozitivní politické dopady,“ uzavírá Šalamon.

O Hydrogen Days 2014

Mezinárodní konference Hydrogen Days (2. – 4. dubna 2014 v Praze) navazuje na Vodíkové dny, tradiční setkání odborníků v oboru. Letos je výjimečná tím, že rozšiřuje svoje pole působnosti za hranice České republiky. Účastní se renomované evropské kapacity a experti z oblasti výzkumu a vývoje vodíkových technologií. Tématem konference jsou jak technické otázky spojené s využitím vodíku (palivové články, elektrolýza vody, skladování a distribuce vodíku atd.), tak možnosti komerčního využití vodíkových technologií v energetice i dopravě. Tato akce je zároveň předzvěstí prestižního celosvětového kongresu World Hydrogen Technology Convenience (WHTC), jehož pořadatelem bude Česká vodíková technologická platforma v roce 2017.
www.hydrogendays.cz

O České vodíkové technologické platformě

Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) sdružuje hlavní subjekty, které se v Česku věnují vývoji vodíkových technologií a jejich využití v praxi. Jejím cílem je podporovat a koordinovat další výzkum, úzce spolupracuje s partnery v Evropské unii i jinde ve světě. Mezi jejich 12 členů patří jak vysoké školy a výzkumné instituce, tak komerční subjekty z oboru technologií a energetiky. www.hytep.cz

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru