Dnes vyšlo 15 článků

Česká republika má prvního pastafariána

Česká republika má prvního pastafariána

Lukáš Nový se na svůj nový občanský průkaz nechal vyfotografovat s cedníkem na hlavě, znakem příslušnosti k vyznavačům Létajícího špagetového monstra. Je tak prvním „oficiálním“ pastafariánem v Česku.

Lukáš Nový patrně na Magistrátu města Brno způsobil pozdvižení, když si přišel pro občanský průkaz s fotografií, na níž má na hlavě nasazený těstovinový cedník. Ten je symbolem Lukášova vyznání – pastafariánství (mimochodem, toto slovo vzniklo spojením pojmů rastafariánství a výrazu pro těstoviny pasta) neboli uctívání Létajícího špagetového monstra.

Na hlavě můžete mít cokoliv – pokud je to z náboženských důvodů a je vám vidět obličej

Zajímá vás, zda je cedník na hlavě na fotografii v občance vůbec přípustný? Zákoník České republiky umožňuje mít na hlavě pokrývku, která symbolizuje příslušnost ke konkrétnímu náboženství či pokrývá hlavu ze zdravotních důvodů a nevrhá stín na tvář. Těstovinový cedník tyto předpoklady splňuje a tak Lukáši Novému musela být kuriózní fotografie chtě nechtě uznána.

Česká republika má svého prvního oficiálního pastafariána - je jím Lukáš Nový, který se nechal na občanku vyfotit s cedníkem na hlavě

Občanský průkaz pastafariána Lukáše Nového

Dotyčný občanský průkaz je pouze dočasný, žádá se o něj však zároveň se žádostí o vydání průkazu trvalého. Na něj si už Lukáše Nového fotili přímo na úřadu – a opět s cedníkem na hlavě. „Jednoduše jsem řekl, že pokrývku hlavy mám z náboženských důvodů, na církev se mě pak už ani neptali,“ vypráví Nový.

Pastafariánství bojuje proti kreacionismu humorem

Náboženskou parodii pastafariánství založil v roce 2005 americký fyzik Bobby Henderson a jedná se o satirické pojetí pseudovědy, zvané inteligentní design. Příznivci inteligentního designu věří, že vývoj druhů nemohl probíhat prostřednictvím evoluce, nýbrž že do něj zasahovala blíže neurčená vyšší bytost.

Pastafariánství vzniklo jako reakce na snahu prosadit v amerických školách výuku inteligentního designu, který měl být podle svých zastánců podáván dětem se stejnou důkladností, jako evoluční teorie. Henderson napsal otevřený dopis školskému úřadu ve státě Kansas, kde mimo jiné píše, že pastafariánství, jež se celé odvíjí od bytosti Létajícího špagetového monstra, by do výuky mělo být zařazeno také, vedle kreacionismu. Jeho dopis byl ironickým upozorněním na to, že náboženství do výuky vědy jednoduše nepatří.

Hendersonův individuální protest se ale díky Internetu stal celosvětovým kulturně-společenským fenoménem. Podle Prvního kostela Létajícího špagetového monstra v Německu má toto hnutí již deset milionů přívrženců a v průběhu času se dokonce vytvořila celá řada odnoží, jako třeba Cult of Oregano, Moomin Church of His Spaghettiness nebo Mystical Order of Flying Spaghetti Monster.

Chcete se stát pastafariánem?

  • Základem náboženství je víra, že svět stvořilo Létající špagetové monstrum. Teorii evoluce, podle níž k vývoji a diverzifikaci druhů docházelo samovolně v průběhu milionů let, monstrum záměrně šíří ke zmatení široké veřejnosti.
  • Za praotce pastafariánů jsou považováni piráti. Příslušníci pastafariánství jsou vybízeni k nošení typických pirátských atributů či cedníku a základní filosofickou otázkou, kterou si klade pastafarián v okamžiku těžkého rozhodování, zní „WWPD?“, tedy „What Would Pirate Do?“ (Co by udělal pirát?)
  • Ke globálnímu oteplování, zvýšenému výskytu extrémních orkánů a dalším klimatickým změnám dochází v důsledku úbytku pirátů. V souvislosti s tímto faktem se vžilo rčení „Pirates are cool,“ což může znamenat, že piráti jsou super nebo že jsou studení. Tezi nadále empiricky ověřil sám Henderson, když zjistil, že se v Somálsku vyskytuje nejvíce pirátů a zároveň také Somálsko produkuje nejméně emisí.
  • Věřící pastafariáni se mohou těšit na velmi originální verzi Ráje: čeká na ně pivní sopka a továrny na striptéry a striptérky.
  • Modlitby pastafariáni uzavírají slovem Ramen, které je zároveň výrazem pro hustou japonskou nudlovou polévku.
  • Evangelium Létajícího špagetového monstra se skládá z osmi přikázání, která začínají slovy „Byl bych radši, kdybys…“. Osmé pravidlo je variací známého Zlatého pravidla „Nečiň druhým, co nechceš, aby činili tobě,“ a vybízí k volné lásce, ovšem za použití kondomů. Osmero pastafariánství je zaměřeno na potlačování diskriminace, xenofobie i náboženských předsudků.

Lukáš nový není jediným pastafariánem, který se rozhodl dát najevo svou víru i na úředních fotografiích. Již v roce 2011 se rakouský satirik a publicista Niko Alm chtěl nechat vyfotografovat s cedníkem na hlavě na řidičský průkaz. Úřady mu to však nechtěly povolit, neboť s pokrývkou hlavy se v Rakousku smí fotit pouze příslušníci uznaného náboženství. Niko Alm ovšem tento postup úřadů vnímá jako diskriminaci. Dříve tohoto roku zase vzbudil rozruch Belgičan Alain Graulus, když se chtěl nechat vyfotit na občanský průkaz s tyrkysově modrým cedníkem na hlavě. Úřady mu tento průkaz odmítly vydat a celou záležitost nyní prošetřuje antidiskriminační úřad.

Zdroj: https://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/cesko-ma-prvniho-pastafariana-ramen

Zdroj obrázku: https://graphics8.nytimes.com/images/2005/08/29/arts/29mons_CA0.jpg

Komentáře

Nahoru