Dnes vyšlo 15 článků

Tisková zpráva: CEMI zahájil nový ročník on-line studia MBA

Vzdělávací programy pomáhají absolventům k profesnímu růstu a získání lukrativních pracovních pozic ve velkých nadnárodních firmách. Institut je průkopníkem on-line studia MBA, po kterém je vzrůstající poptávka. Touto cestou se kupříkladu vydaly i renomované univerzity světových jmen. Předností je studium odkudkoli časově vytíženým studentům. Garanty jsou vysokoškolští pedagogové a odborníci z praxe, kterých má institut téměř čtyřicet. Každoročně CEMI zdárně absolvují desítky manažerů z nejrůznějších průmyslových a obchodních podniků, ale i starostů a dalších veřejných činitelů.

Studium MBA zaznamenalo v poslední době masivní zájem o distanční vzdělávání. Své o tom vědí i vedoucí pražského vzdělávacího institutu CEMI, který otevřel další on-line studijní programy profesního MBA studia. „Distanční forma vzdělávání prostřednictvím on-line studia má velký potenciál. Příklady ze zahraničí jsou patrné a pomalu si získává příznivce i v České republice. Pro mnohé studenty je důležitá časová flexibilita a možnost studia prakticky odkudkoli. Získání MBA, neboli Master of Business Administration, se již stává dostupnější, než tomu bylo před lety. Získání tohoto titulu otevírá vrátka k práci zejména u zahraničních firem, pro které je MBA mezinárodně uznávaný certifikát,“ říká ředitel institutu CEMI Štěpán Mika. Není to však ojedinělý příklad. V on-line studiu vidí potenciál i renomované zahraniční univerzity. U tradičních univerzit sice distanční formy MBA zatím nejsou příliš běžné, situace se však mění a školy investují do příslušného vybavení nemalé prostředky.

CEMI navíc disponuje kvalitním lektorským sborem. Vyučující mají zkušenosti z praxe a kromě toho 85 % z nich působí také v akademické sféře. Tím do výuky přinášejí teoretický i praktický manažerský pohled. Studium však není snadné, jak se mnozí domnívají. Každoročně se najdou případy studentů, kteří studium předčasně vzdají či nedokončí.

Konkrétněji lektoři se studenty komunikují po emailu či skypu a za pomoci jiných komunikačních kanálů. „On-line výuka dosáhla bodu, kdy je nabízené studium přinejmenším stejně kvalitní, jako to v „kamenné“ škole. Škola tak může zaměstnat ty nejlepší lektory a to nejen z praxe, jak je běžné, ale skutečně kvalifikované vyučující. Veškeré přednášky a lekce s nimi lze konzultovat. Ceny on-line výuky jsou navíc velmi přijatelné,“ myslí si ředitel institutu CEMI Štěpán Mika.

Nově studium LLM
Novinkou v letošním akademickém roce je studijní program Corporate Master of Laws (LLM) určený pro právníky, ať již podnikové, samostatně působící, nebo zaměstnance či majitele a partnery právních kanceláří, kteří si chtějí dále prohloubit svoji kvalifikaci nejen v oblasti korporátního práva. Studijní LLM program proto zahrnuje předměty specializované na danou oblast práva, jako je Korporátní právo, Corporate governance či Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku. Studenti absolvují také předměty jako je Hospodářské a obchodní právo EU, Evropské i mezinárodní právo soukromé či Právo mezinárodního obchodu.

Za rok MBA
Celé studium na CEMI je koncipováno jako dvousemestrální, s převažující on-line formou výuky v kombinaci s nepovinným prezenčními úvodními soustředěními studentů v moderních výukových prostorách v centru Prahy v budově City Tower. Zde se studenti seznámí s jednotlivými lektory, kteří jim představí vyučované moduly, představí jim své požadavky na úspěšné absolvování a informují je o možnostech dalších konzultací. Další studium pak již probíhá převážně on-line formou. Institut disponuje moderním norským e-learningovým systémem Fronter. Představuje světovou špičku ve své kategorii již od roku 1998, kdy byl poprvé nasazen na univerzitě v norském Tromsø (která je mimochodem nejseverněji položenou univerzitou vůbec). Díky své mimořádné pružnosti, spolehlivosti a důrazu na praktické užití ve školách všeho druhu se rozšířil do téměř 40 zemí a dnes jej využívá přes 8 milionů lidí.

Jak to funguje?
Lektoři z řad vysokoškolských pedagogů či odborníků z praxe s bohatými profesními i lektorskými zkušenostmi průběžně umisťují na internet do studentské sekce studijní materiály potřebné k úspěšnému absolvování daného studijního modulu a konzultují se studenty pomocí emailu, telefonu či webových kamer, či v případě potřeby osobně. Jednotlivé studijní moduly jsou zakončeny písemným testem anebo zpracováním seminární práce na zvolené téma. Student má na splnění 3 pokusy, přičemž v případě neúspěchu lze požádat o mimořádné opravné pokusy. Lektoři jsou zde po celou dobu proto, aby studenta provedli studiem daných modulů a byli mu nápomocni k úspěšnému zakončení daného modulu. Programy jsou zakončené obhajobou diplomové práce a udělením profesního titulu MBA (případně LLM) a příslušného diplomu, potvrzujícího jeho získání. Diplom i potvrzení o absolvovaných předmětech jsou vystaveny v českém jazyce a angličtině. Předávání diplomů probíhá při slavnostní promoci v Břevnovském klášteře.

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru