Tisková zpráva: Canon upozorňuje poskytovatele tisku na příležitosti spojené s posílením vztahů se zákazníky

Společnost Canon Europe (Hala 8a, stánek C06–1) zveřejnila svoji čtvrtou studii Canon Insight Report – „Širší úhel pohledu: Jak vaši zákazníci vnímají hodnotu tisku“. Canon se v rozsáhlém průzkumu soustředil na evropské profesionály zodpovědné za nákup tisku. Podle výzkumu potřebují poskytovatelé tisku pro růst svého podnikání zlepšit komunikaci se zákazníky, vysvětlit jim návratnost tiskových investic a soustředit se na konzultační přístup.

V rámci studie bylo nejprve pořízeno 420 telefonických rozhovorů s vedoucími pracovníky s rozhodovacími pravomocemi v organizacích a marketingových a kreativních agenturách v 18 evropských zemích. Následovalo 30 hloubkových rozhovorů s nákupčími tisku. Rozhovory poskytly hlubší a podrobnější informace o výzvách a příležitostech zjištěných během první fáze průzkumu.

Podle informací z hloubkových rozhovorů řada poskytovatelů tisku nevyužívá příležitost mluvit se svými zákazníky o výsledcích a výhodách služeb, které poskytují. Někteří nákupčí tisku měli dokonce pocit, že zatímco jiní komunikační partneři, jako reklamní agentury a marketingové poradny, se snaží jejich organizaci co nejvíce porozumět, u poskytovatelů tisku tomu tak není. Proto poskytovatele tisku vnímají spíše jako dodavatele než partnery. Poskytovatelé tisku ale mohou svoji pozici výrazně vylepšit, pokud budou přinášet inovativní řešení, budou více proaktivní ve sdílení informací a zaměří se na poradenství a lepší porozumění potřebám a problémům.

Podle většiny dotazovaných jsou poskytovatelé tisku často až příliš techničtí, co se terminologie a jazyka týče. Zdá se, že neporozumění terminologii pak dále ovlivňuje povědomí zákazníků o výhodách a potenciálu nejnovějších služeb a technologií digitálního tisku. Ze studie vyplývá, že 36 % zákazníků si neuvědomuje výhody tisku na vyžádání, 32 % nezná malosériový tisk, 24 % neví o cíleném direct mailu a 59 % nezná propagační tisk. Nicméně zatímco někteří zákazníci uvedli, že výše zmíněné aplikace neznají, výsledky studie poukazují na skutečnost, že někteří zákazníci tyto aplikace využívají, jen je nazývají jinak. Jeden zákazník, který například uvedl, že mu propagační tisk nic neříká, jej znal pod názvem „White Space marketing“. Mnoho zákazníků neví o výhodách, které aplikace digitálního tisku nabízejí. Poskytovatelé tisku se tak mohou chopit příležitosti a tyto neznalostní mezery odstranit.

Téměř polovina nákupčích tisku v současné době nevyužívá svého poskytovatele tisku jako zdroj informací o vývoji inovací v tiskovém průmyslu. Podle studie je ve skutečnosti pouze 27 % nákupčích tisku spokojeno s proaktivním poradenstvím poskytovatelů tisku a pouze 18 % vyjádřilo spokojenost se šíří informací, které jim jejich dodavatelé v oblasti nového vývoje a alternativ poskytují. Nákupčí tisku hledají hlubší porozumění ze strany poskytovatelů tisku a zároveň požadují větší míru proaktivního poradenství.

Příležitosti nabízí i oblast návratnosti tiskových investic. Přestože standardní profesionální tiskovou komunikaci považuje 87 % evropských organizací za klíčovou v komunikační strategii, méně než 1 z 10 má nastavený proces pro zhodnocení efektivity tiskových služeb, které kupuje. Více než čtvrtina dokonce neměří efektivitu nebo návratnost tiskových investic vůbec. Poskytovatelé tisku tak mohou poradit svým zákazníkům, jak nejlépe návratnost tiskových investic měřit.

„Při výběru poskytovatele tisku 3 ze 4 zákazníků berou v úvahu partnerství se stávajícím poskytovatelem tisku a téměř stejný počet přemýšlí nad jeho odborností. Pro poskytovatele tisku se tak otevírají nové možnosti, pokud se svými zákazníky budou více komunikovat a budou vnímáni jako konzultační partner. Pokud je poskytovatel tisku důvěryhodným konzultantem, nejen že posílí a zabezpečí své partnerství se zákazníkem, ale může lépe nabízet doplňkové služby a zvýšit tak svůj zisk. Na stánku Canon na veletrhu drupa je k dispozici mnoho inspirativních aplikací, které pomohou poskytovatelům tisku lépe porozumět komunikačním potřebám jejich zákazníků. Případové studie pak ukáží, jak se konzultační přístup může stát klíčem k úspěchu,“ říká Mark Lawn, evropský marketingový ředitel pro profesionální tisková řešení, Canon Europe.

Zdroj: Tisková zpráva

Štítky:

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru