Tisková zpráva: Byznys směřuje k vytvoření nového oddělení v podnikových strukturách

Byznys směřuje k vytvoření nového oddělení v podnikových strukturách

V budoucích letech bude pod vlivem tzv. velkých dat, tedy obrovských množství nestrukturovaných údajů hromadících se ve firmách, pravděpodobně docházet k úpravě struktury společností. Budou vznikat specializovaná analytická oddělení, jež budou mít na starost rozbor velkých dat dle parametrů zadaných ostatními segmenty dané organizace.

Shodli se na tom účastníci kulatého stolu, jehož hlavním tématem byla Big data. Diskuzi uspořádala Asociace profesních účetních (ACCA), a jednalo se o jednu z prvních událostí řešících dopad velkých dat na problematiku podnikových financí. Účastníci ze společností jako Accenture, EY, Generali PPF, PwC a dalších, se shodli na tom, že firmy již disponují metodami a vybavením pro analýzu nestrukturovaných dat v zájmu zlepšení komerčního úspěchu organizace. To je ovšem součástí problému.

„Metodám, softwaru a metrikám rozumí oddělení informačních technologií. Zadáním a požadavkům na analýzu velkých dat s cílem učinit byznysová rozhodnutí zase zpravidla rozumí finanční ředitelé, obchod nebo marketing. Uměním a úkolem nových analytických enkláv by mělo být tmelit tyto prostředky a cíle tak, aby řešení pasovalo k problému. Dosud je tento vnitrofiremní dialog často dost neproduktivní a schází mu moderace. Finančním profesionálům s kvalifikací v IT proto může příštích 10 let patřit jeviště světových korporací,“ uvedla Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

 Trh tedy také pomalu ale jistě směřuje k vytvoření nové funkce ve finanční sféře. Nejen že dochází k celkovému vývoji a pokroku v IT sektoru, ale také činnost finančních ředitelů se bude ubírat zcela novým směrem. Stejně, jako se jejich role již v uplynulých letech proměňovala, dojde během následujících roků k další zásadní změně v jejich působení. Náplní práce finančních ředitelů budou mimo jiné nově i informačně technologické záležitosti. Obecně bude čím dál více docházet k propojování finančního a IT oddělení.

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru