Dnes vyšlo 15 článků

Britští školáci se budou učit kódování a 3D design

Britští školáci se budou učit kódování a 3D design

Britská vláda odhlasovala nové národní kurikulum, v jehož rámci se školáci na prvním stupni budou učit takové věci, jako základy programování a 3D designu nebo se dozvědí základní fakta o změnách klimatu na Zemi.

Nové kurikulum klade důraz na osvojení základních dovedností v oblasti výpočetní techniky, programování nebo porozumění algoritmům. Na konci vzdělávacího stupně Key Stage 3 (tedy ve věku čtrnácti let) by děti měly znát a umět použít dva nebo více programovacích jazyků, rozumět binárnímu kódu a použít celou řadu dovedností k tvorbě kreativních projektů.

Sekce kurikula, která se zabývá dovednostmi v oblasti výpočetní techniky také zdůrazňuje, že hned od začátku školní docházky budou děti vzdělávány v tom, jak udržet osobní data v soukromí.

Nové kurikulum jako záruka budoucí prosperity země

„Jako rodič vím, že tohle je přesně ten typ vědomostí, které by moje děti měly mít. Jako premiér vím, že tato kurikulární reforma bude klíčová pro prosperitu Británie v příštích desetiletích,“ říká k reformě David Cameron.

Také v oblasti technologie a designu dosáhlo kurikulum významných změn. Britští školáci se nyní od sedmi let budou učit používat počítačové programy, určené pro design a od jedenácti se budou učit vytvářet 3D a matematické modely. A ačkoliv kurikulum výslovně nezmiňuje ovládání 3D tiskáren, třeba The Guardian cituje zdroj, který tvrdí, že 3D tiskárny a jejich ovládání se na britských školách postupně má stát standardem.

Globální oteplování v osnovách prosazeno i přes odpor ministra

Žáci druhého stupně se také v rámci výuky zeměpisu budou učit o změnách klimatu na Zemi. Ministr pro vzdělávání Michael Gove původně plánoval celé téma vynechat a výuku zeměpisu dokonce zúžit; po palbě kritiky z řad environmentalistů, ekologů a vědců, kteří se klimatem zabývají, učitelů vědy a dokonce ministra pro životní prostředí Eda Daveyho, ovšem musel ustoupit.

Chtěli byste takovou výuku i pro své děti?

Změny jsou součástí velké reformy britského národního kurikula, které se nyní nachází ve své finální fázi. Vláda nyní prodiskutovává nejnovější podobu kurikula a s výsledky svého zkoumání seznámí veřejnost na podzim tohoto roku.

Co říkáte na současnou podobu britského kurikula? Je vhodné a správné, aby se už malé děti učily programovat? Přáli byste si, aby se podobné změny zavedly i u nás, aby se tímto způsobem učily třeba i vaše děti?

Zdroj: https://www.wired.co.uk/news/archive/2013-07/09/coding-in-new-curriculum

Komentáře

Nahoru