Tisková zpráva: Britská vláda úspěšně reportuje o svém projektu k zelenému IT

Britská vláda úspěšně reportuje o svém projektu k zelenému IT

V některých zemích se toho kolem Green IT hodně namluví, ale jak se u nás říká „skutek utek“. V Británii, jak se zdá taková situace není, alespoň podle roční zprávy britské vlády za rok 2013. Podle

zprávy se průměrná návratnost investic do zeleného IT od prvního reportu zlepšila ve svém skóre z 2,4 na 2,9.  Vládním cílem je nyní splnit úroveň skóre 3 do roku 2015. Čtyři vládní orgány podpořily EU kodex týkající se datových center. Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs) v současné době pracuje na pravidlech nákupu a spotřeby energií v rámci cloudových služeb.  V rámci recyklace a snížení množství odpadu pak vláda prostřednictvím GPS (The Government Procurement Service) nabízí organizacím v rámci IT vlastní způsob recyklace. Jen v minulém roce GPS ekologicky zlikvidovala celkem 66.448 položek, z nichž odprodala 33.514 položek a vygenerovala prostředky ve výši £ 405,881.68. Dalších 8.738 položek bylo darováno, čímž došlo k dalšímu snížení celkového počtu položek odeslaných k finální likvidaci. V loňském roce také zveřejnil GDS (Government Digital Service) vládní digitální strategii, následovanou digitální strategií jednotlivých vládních úřadů.

Tyto strategie jsou zásadní pro interakci s občany a podniky v rámci poskytování veřejných služeb. Britská vláda (skrze GDS) navíc v současné době reviduje celou vládní infrastrukturu, aby tak poukázalo na nedostatky a umožnila výstavbu nových a efektivnějších podpůrných technologií  na principech zeleného IT. Jak je vidět, mají v Británii zelené IT projekty zelenou a jsou hlavně prioritou pro vládu. U nás jsme opět trochu zaspali s jasnou koncepcí  pro tyto oblasti. Společnost NEKO KLIMA si dobře uvědomuje, že zvyšující se nároky na provoz datacenter a dalších provozů sebou nesou energetickou i ekologickou zátěž. Proto je jejím cílem, mimo jiné, přinášet do starých datových center nové efektivnější  komponenty a zvyšovat tak počet zelených a úsporných provozů.

Štítky:

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru