Tisková zpráva: Blokování nevhodných webů zefektivňuje práci zaměstnanců

Blokování nevhodných webů zefektivňuje práci zaměstnanců

Sociální sítě a nevhodné webové stránky mohou pro zaměstnavatele znamenat značné finanční ztráty – zaměstnanci na ně totiž často chodí v pracovní době místo toho, aby se věnovali svým pracovním povinnostem. Jednoduchým řešením se však dá činnost zaměstnanců nasměrovat správným směrem.

Přístup k internetu má v dnešní době zhruba 70% zaměstnanců v ČR. Profese pracující celý den s počítačem stráví na internetu kolem 3,5 hodin denně. Jak ukázal výzkum pro aplikaci zabývající se blokováním nevhodných webových stránek https://www.ibezpecne.cz, z této doby je 36 % času věnováno přístupu na stránky, které s pracovní náplní daného zaměstnance vůbec nesouvisí – zaměstnanec je tedy z tohoto pohledu denně více než 1,2 hodin neproduktivní a věnuje se soukromým záležitostem, přičemž je placen zaměstnavatelem. Výzkumu, který byl proveden během listopadu 2012 pomocí online dotazování na https://www.oursurvey.biz, se zúčastnilo celkem 848 zaměstnanců ve věku 21-54 let.

Největším „žroutem“ času z tohoto pohledu jsou sociální sítě (vítězem se zde jednoznačně stává facebook), slevové servery a bulvární tisk (a to převážně mezi ženským pokolením), následované online hrami a stránkami se sexuální tématikou (ty nejčastěji vyhledávají zástupci mužského pohlaví). Stejnou měrou potom zasahují obě pokolení též online povídání (chaty) a komunikační programy jako je Skype, ICQ či google talk.

Plýtvání pracovním časem zaměstnanci často sami přiznávají. Jejich hlavními argumenty pro zdůvodnění této pracovní neefektivnosti jsou náročnost práce, nedostatek volného času, nepřítomnost internetu doma, vytíženost domácího PC a podobně.

Řešením pro zajištění efektivnějšího využívání pracovního času zaměstnanců může být z pohledu zaměstnavatelů jednoznačně projekt i-bezpecne.cz. Jedná se o bezplatnou aplikaci umožňující blokování nevhodných webových stránek dle předdefinovaných kategorií či vlastního seznamu – více informací je možné nalézt na https://www.i-bezpecne.cz. Tuto aplikaci, s jejíž pomocí mohou zaměstnavatelé snadno a rychle nasměrovat své zaměstnance k adekvátnějšímu využívání pracovního času, v současné době využívá v České republice již téměř 800 subjektů.

Kontakt:

Mgr. Iva Schindlerová

Email: iva.schindlerova@schindler-sys.cz

Mobil: +420 777 187 283

https://www.i-bezpecne.cz

Zdroj: ČTK/Protext

Stále ještě mladý a (snad i) krásný psavec píšící na svém blogu Krcmic.cz. Pracoval pro společnosti T-Mobile, SaveMax, Telefonica O2, Brunswick Estates, Accenture, euroAWK a Socialbakers. Založil portál Pravdu.cz. V současnosti vlastní tento web. A pracuje na tom, aby z Objevit.cz udělal další uznávaný a navštěvovaný portál.

Komentáře

Nahoru