Blog

Pojem blog vznikl spojením slov web a log (tedy internetový deník), tato zkrácená forma se uchytila a stala se velmi populární. Pojmem blog označujeme webové stránky, na nichž se nacházejí často aktualizované krátké články, fotografie nebo osobní názory autora blogu.

Weblog neboli blog slouží jako taková jednoduchá internetová prezentace. Na blogu autor vyjadřuje svůj vlastní osobní názor, popisuje zážitky, postřehy a zkušenosti z praxe a jiné. Tyto příspěvky jsou pak řazeny chronologicky. Blogy nemusí nutně obsahovat jenom text, ale také fotografie, obrázky (typické zejména pro cestopisné blogy). Blogy začaly provozovat také firmy, které na nich sdílejí své know-how a budují si tak renomé na internetu. Například webové stránky www.krcmic.cz jsou právě blogem.

Blog může představovat

  • internetový deník, magazín
  • fotogalerii
  • zápisník myšlenek a názorů
  • firemní věstník
  • místo pro oznamování novinek
  • stránky školní třídy
  • místo pro diskuzi s přáteli

Protože éra blogů se postupem času velice rychle rozrostla, začaly vznikat blogovací systémy, jež umožňovaly založení blogu během několika vteřin. Navíc jsou tyto služby zdarma a navíc nemusíte umět programovat. K této formě prezentace proto nepotřebujete mít jako blogger znalosti programovacích jazyků jako HTML či CSS. Seznam jednotlivých blogovacích systému najdete v tomto článku (stejně tak jako praktické rady): Jak začít s blogováním a jak se stát úspěšným blogerem?

Člověk, který vede blog, je označován za blogera / bloggera (obě dvě varianty jsou z češtinářského hlediska správně). Ve světě existuje mnoho známých blogerů, kteří mají široký okruh čtenářů. Ostatně – to je právě cíl každého blogera – najít si své čtenáře. Jak se stává bloger známějším a známějším, tak roste i důležitost jeho blogu a také návštěvnost. U hodně čtených blogů pak již existuje i šance, že blogera osloví nějaká firma, PR agentura nebo vydavatelství a naváže s ním určitou formu spolupráci. Díky tomu si může bloger vydělat i nějaké peníze. V zahraničí se dá blogováním celkem slušně uživit. U nás zatím moc blogerů, kteří by mohli tvrdit, že jim psaní jejich blogu vydělává na živobytí, nenajdete.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru