Banner

Z anglického jazyka – volně přeloženo jako ,,prapor“ nebo ,,vlajka“.

Tento pojem označuje reklamu, kterou můžete nalézt na internetových stránkách. Obvykle se jedná o malý obrázek, či dokonce animaci, která se nachází po stranách webových stránek. V dnešní době, se jedná o jeden z nejvíce rozšířených druhů internetových reklam.

Komentáře

Nahoru