Při koupi DVD jsme potenciálními zločinci aneb Poplatky, které platíme a možná o tom ani nevíme…

Při koupi DVD jsme potenciálními zločinci aneb Poplatky, které platíme a možná o tom ani nevíme…

Poslední dobou k nám ze všech stran proudí informace ohledně placení poplatků. Může jít o přemrštěné poplatky ze strany telefonních operátorů, poplatek u lékaře, poplatek za poplatek v bance, atd. Možná se někdo bude divit, ale v počítačovém světě se také setkáváme s poplatky – např. s autorskými.

Autorské poplatky byly stanoveny vyhláškou č. 488/2006 z listopadu 2006, nové ceny pak určuje vyhláška č. 408/2008. Jejich smyslem je kompenzace peněžitých ztrát, způsobených rozmnožováním autorsky chráněných děl.

Sumu vybranou na poplatcích následně spravuje Ochranný Svaz Autorský (OSA) a Integram, který následně peníze přerozdělují umělcům a výrobcům zvukových a zvukově obrazových záznamů.

Zákazník

Zákazník zde představuje potencionálního porušovatele autorských práv, a tak při pořizování prázdných médií, kopírovacích přístrojů, či ostatních paměťových zařízení musí platit autorský poplatek.

Na našem území nemá zákazník možnost vyhnout se placení těchto poplatků. Ovšem ani ve zbytku světa nebude mít mnoho šancí, protože i tam se odvádí autorské poplatky definované autorským zákonem dané země.

Flash paměti

Oproti původní verzi z roku 2006 byla změněna jak sazba poplatků, tak i aplikování. Nyní je účtován za každý započatý GB paměti částka 1,50 Kč (uvedené ceny jsou bez DPH). Velikost poplatku je tedy závislá na kapacitě přímou úměrností, a to až do výše 90 Kč, což je u tohoto druhu médií poplatkový strop.

Hlavní myšlenkou změny výše poplatků bylo snížit procentuální zátěž zaplacené částky vůči ceně produktu. Oproti původním 15 % jsme se dostali na úroveň okolo 2 % z ceny.

Poplatky z komponent počítače

Při pořizování počítače zaplatíme autorský poplatek jak za pevný disk, tak i za optickou mechaniku. Pro externí pevný disk je dán poplatek 0,15 Kč za každý započatý 1 GB až do celkové kapacity 1 TB. Za kapacity nad tuto hranici se platí pevně stanovený poplatek 150 Kč + 0,10 Kč za každý započatý 1 GB nad 1 TB. Z ceny optické mechaniky zaplatíme poplatek ve výši 3 % z prodejní ceny.

Poplatek za poplatkem

Poplatky za tiskárny, kopírky či multifunkční zařízení sice nepatří mezi veřejností k nejvíce kritizovaným, ale právě s nimi je spojeno dvojité účtování poplatků. Poplatek zaplatíme jak ze samotného přístroje, tak i z kopírovaných dokumentů.

Inkoustové tiskárny
Cena tiskárny Poplatek bez DPH
do 2 000 Kč 45 Kč
nad 2 000 Kč do 6 000 Kč 120 Kč
nad 6 000 Kč do 10 000 Kč 240 Kč
nad 10 000 Kč do 20 000 Kč 450 Kč
nad 20 000 Kč 900 Kč

 

Jiné než inkoustové tiskárny
Cena tiskárny Poplatek bez DPH
do 5 000 Kč 120 Kč
nad 5 000 Kč do 10 000 Kč 225 Kč
nad 10 000 Kč do 20 000 Kč 450 Kč
nad 20 000 Kč do 40 000 Kč 900 Kč
nad 40 000 Kč do 70 000 Kč 1 650 Kč
nad 70 000 Kč do 100 000 Kč 2 560 Kč
nad 100 000 Kč do 150 000 Kč 3 570 Kč
nad 150 000 Kč do 200 000 Kč 5 250 Kč
nad 200 000 Kč 6 750 Kč

 

Kopírovací a multifunkční zařízení  
 Cena zařízení Poplatek bez DPH
do 2 500 Kč 120 Kč
nad 2 500 Kč do 5 000 Kč 240 Kč
nad 5 000 Kč do 10 000 Kč 450 Kč
nad 10 000 Kč do 20 000 Kč 900 Kč
nad 20 000 Kč do 40 000 Kč 1 800 Kč
nad 40 000 Kč do 70 000 Kč 3 300 Kč
nad 70 000 Kč do 100 000 Kč 5 100 Kč
nad 100 000 Kč do 150 000 Kč 7 500 Kč
nad 150 000 Kč do 200 000 Kč 10 500 Kč
nad 200 000 Kč 13 500 Kč

Dvojitému poplatku se nevyhneme ani v případě, když si chceme chránit svojí sbírku legálně koupených CD, DVD a dalších před opotřebením a zcela pro vlastní potřebu si od každého uděláme kopii. Nejen že musíme zaplatit poplatek za prázdné médium, ale i za rozmnožovací zařízení (optická mechanika s vypalovačkou).

Nenahrané optické nosiče
Typ média Poplatek bez DPH
CD bez možnosti přepisování 0,40 Kč
CD s možností přepisování 2 Kč
DVD a ostatní optické nosiče bez možnosti přepisování 1 Kč
DVD a ostatní optické nosiče s možnosti přepisování 5 Kč
minidisc 4 Kč

Co na to říkáte? Věděli jste vše?

Komentáře

Nahoru