Assembler

Assembler je nízkoúrovňový programovací jazyk, užívající k tvorbě programů symbolické instrukce procesoru. Tyto instrukce se následně při spouštění za pomoci překladače převedou na „reálné“ instrukce procesoru, lidově řečeno na jedničky a nuly, a vykoná se požadovaná akce. Jednoduchá symbolická instrukce může obsahovat i několik řádků binárního kódu. Na rozdíl od vyšších programovacích jazyků (C, Pascal…) pracujeme přímo s registry procesoru.

Pro napsání požadované akce potřebujeme více řádků, neboť jeden příkaz v C oproti tomu může obsahovat několik desítek řádků v Assembleru. Vyšší programovací jazyky jsou nekompromisně vhodnější pro tvorbu složitějších programů. Oproti tomu programy napsané v Assembleru jsou mnohem rychleji překládány a méně náročné na systém. Nelze popřít fakt, že pokud se naučíte ovládat Assemblery, nikdy pro vás při programování nebude představovat problém práce se zásobníkem a s pamětí. Při programování nás překladače „nehlídají“ tak, jako tomu je např. u Céčka. Veškeré možné chyby, týkající se práce s pamětí a se zásobníkem si musíme důkladně ohlídat sami. Ještě při spuštění programu tedy nemůžeme zajásat, že program je hotový a správně, jak to znají např. programátoři, pracující ve vývojovém prostředí Microsoft Visual C++.

Mohou nás totiž ve výstupu z ničeho nic překvapit hrůzně dlouhá čísla, z důvodu špatné práce s pamětí či zásobníkem, v horším případě se ve výsledku může jednat o úplně jiný prográmek, než jsme chtěli vytvořit.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru