Tisková zpráva: Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků má již více jak 100 členů

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP), sdružující špičkové české firmy z oboru, se rozrostla na více jak 100 členů, když na svém březnovém zasedání v Brně přijala za své členy dalších pět firem. Aktuálně tak členové AVDZP zaměstnávají více jak 8 400 zaměstnanců a dosahují obratu 17 miliard Kč ročně, přičemž podíl exportu činí 35 %.

Těší nás, že Asociace přijala další úspěšné české firmy z oboru, kterým chceme pomáhat prosadit se na vysoce konkurenčním trhu zdravotnické techniky a služeb jak v tuzemsku, tak i v celosvětovém exportu,“ říká člen představenstva AVDZP Radek Chvosta z CompuGroup Medical ČR.

AVDZP je profesním i stavovským sdružením založeným v roce 1992 a jejím základním posláním je vytvářet optimální podmínky pro rozvoj oboru zdravotnických prostředků a hájit zájmy svých členů. V současnosti se Asociace zaměřuje především na rozvoj oboru a podporu inovací výrobků a služeb svých členů. Asociace klade důraz na výzkum, který vede k docílení vysokých technických parametrů, design, který pomáhá výrobek prodávat a na jakost, která znamená spolehlivost výrobků.

AVDZP je také členem Týmu pro tvorbu Strategie při Ministerstvu zdravotnictví, který má za úkol připravit Národní strategii elektronického zdravotnictví. Členové Asociace spolupracují s řadou výzkumných pracovišť vysokých škol, např. s Českým vysokým učením technickým v Praze, Vysokým učením technickým v Brně, Univerzitou T. Bati ve Zlíně nebo Masarykovou univerzitou v Brně.

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru