Tisková zpráva: APS spouští investiční fond na problémová aktiva

APS spouští investiční fond na problémová aktiva

Česká finanční skupina APS, která dlouhodobě investuje do takzvaných problémových pohledávek, spustila fond APS CREDIT FUND stejného zaměření. Fond má v úmyslu od investorů získat až 20 milionů EUR, přičemž cílený objem fondu činí až 50 milionů EUR (vč. finanční páky), tedy přibližně 1,25 miliardy korun. První peníze APS CREDIT FUND přijímá již teď v listopadu poté, co obdržel potřebné povolení od České národní banky. Fond očekává průměrné roční zhodnocení 12 %.

Investiční strategie fondu reflektuje aktuální ekonomickou situaci firem i spotřebitelů, kteří jsou silně ovlivněni následky koronavirové pandemie. Ta připravila řadu firem o peněžní toky a zmrazila jim rozjeté projekty. Aby se opět mohly ekonomicky nadechnout, přistoupí k restrukturalizaci a odprodeji problematických pohledávek po splatnosti za zlomek jejich nominální hodnoty. Zaměřujeme se zejména na velké firemní pohledávky, které jsou zajištěné nemovitostmi. Typickým zajištěním mohou být logistická centra, hotely, kancelářské a rezidenční budovy, pozemky a podobně,“ přibližuje Martin Machoň, generální ředitel APS.

APS cílí svůj fond na movitější české a slovenské investory. Investovat bude moci pouze takzvaný kvalifikovaný investor. Minimální investice bude jeden milion korun. „Očekáváme, že první nákupy balíků pohledávek fond uskuteční ještě během listopadu a prosince 2021,“ uvádí Machoň. Očekávaná návratnost investice je 12 procent ročně po započtení všech nákladů. „Jde samozřejmě o odhad a její výše není nijak zaručena. Historicky jsme dosahovali vyšších výnosů, nicméně při cílování výnosu fondu chceme být konzervativní. Dokážeme-li, tak jako v minulosti, investorům přinést vyšší výnos, bude to pro ně příjemný bonus,“ dodává Machoň.

Trh se začíná opět rozbíhat, v posledních dvou měsících uskutečnila skupina APS tři obchody (v Chorvatsku, Rumunsku a v Bulharsku) v celkové nominální hodnotě přes 5 miliard korun,“ komentuje Jozef Martinák, Předseda představenstva APS CREDIT FUND SICAV, a.s.

APS spolupracuje na založení fondu s QI  investiční společností, a.s. (dále jen QIIS), která je součástí skupiny Conseq. QIIS bude zároveň i administrátorem fondu, tedy bude mít mimo jiné na starost vedení účetnictví, oceňování aktiv či uveřejňování údajů o fondu. Skupina APS patří k důvěryhodným partnerům předních světových finančních institucí, investičních fondů a soukromých investorů. Zaměstnává více než 700 pracovníků v 15 zemích. Celkem spravuje 99 portfolií v nominální hodnotě 9,9 miliardy euro. Skupina APS má bohaté zkušenosti s komplexními investicemi napříč trhy střední, jižní a jihovýchodní Evropy. Díky tomu nabízí APS CREDIT FUND vysokou očekávanou cílovou návratnost investice.

*****APS se za 17 let své existence podařilo zaujmout vedoucí pozici v 15 zemích. Působí především na trzích střední a jihovýchodní Evropy. Jádro podnikání tvoří tři pilíře – alternativní správa aktiv, investice do nemovitostí a vymáhání pohledávek. Provádí celou řadu činností, včetně služeb třetích stran, správy portfolia NPL pro institucionální investory a nákupu celých portfolií NPL. Aktuálně spravuje portfolia NPL v celkové nominální hodnotě více než 9,9 miliardy eur.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru