Dnes vyšlo 15 článků

Apple vypíná zařízení bez identifikace UDID

Apple tento týden začal odmítat aplikace, které přístup UDID blokují nebo jsou v seznamu identifikačních čísel, která jsou jedinečná pro každý iPhone a iPad.

Když  iTunes připojíte k Vašemu zařízení a klepnete na něj, objeví se obrazovka, ve které nahoře „trůní“  pár informací o připojeném zařízení.
- při klikání na verze softwaru se pole přepne na verze sestavy a zpět
- při klikání na sériové číslo se toto pole přepíná na další informace: identifikátor UDID, číslo datového připojení, IMEI, ICCID.

UDID je unikátní identifikátor zařízení – plní vlastně roli sériového čísla, které je natolik dlouhé (40 znaků), aby nebylo možné jej jednoduše zjistit náhodným hledáním či jednoduše zadáním čísla. IMEI je pak identifikátor mobilního zařízení pro mobilní sítě (International Mobile Equpiment Identity), CDN je cellular data number, opět údaj pro operátory, a ICCID je číslo integrovaného obvodu (Integrated Circuit Card ID).

Apple upozornil před šesti měsíci v dokumentaci iOS, že bude sledovat UDID. A pod tlakem zákonodárců vypíná zařízení, která nemají ověřený UDID.

Zdroj: TechCrunch

Štítky:

Komentáře

Nahoru