Tisková zpráva: Aplikace od Mibconu identifikuje nespolehlivé plátce DPH v SAP

Aplikace od Mibconu identifikuje nespolehlivé plátce DPH v SAP

Společnost MIBCON a.s. připravila nejen pro své zákazníky aplikaci umožňující identifikovat nespolehlivé plátce DPH a kontrolovat, zda plátce DPH nepožaduje zaplatit daň na účet, který není v seznamu účtů zveřejněných správcem daně.

Novela zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění p. p. a účinná od 1. ledna 2013 zavedla institut tzv. nespolehlivého plátce. Paragraf § 109 Ručení příjemce zdanitelného plnění byl touto novelou mimo jiné rozšířen o:

- ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH;

- ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.

Společnost Mibcon vyvinula v systému SAP zákaznické řešení, jehož cílem je zabránit nevědomé úhradě DPH na nezveřejněný účet nebo nespolehlivému plátci.

Nejdůležitější částí řešení je blokování plateb ve vytvářeném platebním návrhu – blokace platby nespolehlivému plátci (jeden typ blokace), blokace platby na nezveřejněný bankovní účet (druhý typ blokace). Z důvodu nezdržování platebního procesu probíhá kontrola primárně proti záznamům uloženým v interní tabulce v systému SAP. Není-li pro partnera k dispozici aktuální záznam, dochází k on-line kontrole oproti Registru plátců DPH.

Součástí aplikace je i možnost ad hoc ověření spolehlivosti /nespolehlivosti plátců DPH a jejich zveřejněných bankovních účtů pomocí nové zákaznické transakce. Ověření je možné spustit pro zvolené partnery, nebo pro všechny partnery, ke kterým existují otevřené závazky. Ověření je možné spouštět jako pravidelnou úlohu (job), nebo ručně v okamžiku aktuální potřeby.

Ověření spolehlivosti/nespolehlivosti plátce DPH a nalezení případných nezveřejněných bankovních účtů v kmenovém záznamu dodavatele/odběratele probíhá automaticky také v okamžiku založení nebo změny kmenového záznamu partnera.

„Hledali jsme jednoduché, ale funkční řešení, které bude automatizovat proces kontroly, a tím minimalizovat riziko, že společnost uhradí fakturu nespolehlivému plátci DPH, případně pošle platbu na nezveřejněný účet, říká Zdeněk Ira, vedoucí poradenství společnosti Mibcon. Chtěli jsme celý proces ošetřit a přitom výrazně nezpomalit pro zákazníky klíčové momenty placení, dodává Michaela Guthová, hlavní konzultantka pro oblast financí. Kontroly oproti veřejným registrům budeme dále rozšiřovat.

O společnosti MIBCON a.s.

MIBCON a.s. je přední poradenská a technologická společnost působící na českém a slovenském trhu i v zahraničí již více než 15 let. Zaměřuje se na implementaci špičkových softwarových technologií podporujících podnikové procesy. Poskytuje poradens-tví, konzultace, implementace, procesní optimalizace a integrace zejména v oblastech řízení výkonnosti, plánování a konsolidace, reportingu a datových skladů, dále v oblasti podnikového informačního systému SAP ERP a webových a mobilních technologií v podnikových procesech. MIBCON spolupracuje s nejvýznamnějšími společnostmi v oblasti IT. Je obchodním partnerem SAP, HP, IBM a členem řady profesních sdružení – například členem UNITED VARs, mezinárodního sdružení předních dodavatelů SAP. MIBCON klade velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb, o čemž svědčí řada významných certifikátů a prestižních ocenění. Více informací na https://www.mibcon.cz

KONTAKT:

Ing. Ivana Prosecká, tel.+420 602 640 571, ivana.prosecka@mibcon.cz

Zdroj: ČTK/Protext

Stále ještě mladý a (snad i) krásný psavec píšící na svém blogu Krcmic.cz. Pracoval pro společnosti T-Mobile, SaveMax, Telefonica O2, Brunswick Estates, Accenture, euroAWK a Socialbakers. Založil portál Pravdu.cz. V současnosti vlastní tento web. A pracuje na tom, aby z Objevit.cz udělal další uznávaný a navštěvovaný portál.

Komentáře

Nahoru