Dnes vyšlo 15 článků

ALU (Aritmethic logical unit)

ALU (Aritmethic logical unit) – doslovně přeloženo jako aritmeticko logická jednotka, která slouží pro zpracování celočíselných operací. Sestrou této jednotky je FPU jednotka (Floating point unit), která slouží na matematické operace s plovoucí desetinnou čárkou.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru