Aktivní učení

Aktivní učení

Pasivní učení

Když si “vrčíte do hlavy” celé odstavce z učebnice nebo sešitu, aby jste byli schopni vše napsat do písemky nebo odrecitovat u tabule, bez jakéhokoliv náznaku přemýšlení o látce v širších souvislostech, neděláte dobře. Některá látka bude potřeba pro další učivo.

Aktivní učení

Kromě pasivního čtení o dané látce přemýšlíte, stačí si i počítat příklady ze sbírky úloh klidně i přepočet řešených úloh, když si řešící postup překryjete papírem a zkusíte se k výsledku dopracovat “po svém” a pak si zkontrolovat výsledek a postup.

Aby jste si zkontrolovali, zda látce rozumíte zkuste si odpovědět na kontrolní otázky na konci kapitoly.

Nebo si tvořte sami učební materiály, například výpisky, prezentaci v LibreOffice Impress (zdarma) nebo v placeném Microsoft PowePointu, pokud jste dostali od školy zdarma licenci, či tvorbu videí na youtube, kdy si stoupnete před skříň na kterou si nalepíte výukové plakáty, které si sami vytvoříte a zahrajete si před webkamerou na učitele.

 

Komentáře

Nahoru