Dnes vyšlo 15 článků

AIDA

AIDA je model, který zachycuje základní fungování optimální reklamy. A proč má takový exotický název? Nejedná se o jméno z turecké telenovely. Je to složenina počátečních písmen čtyř základních prvků tohoto modelu.

  • A – Attention (pozornost) – Bez pozornosti to prostě nejde. Pokud si zákazník nevšimne produktu / služby, tak o to nebude ani stát. Pozornost lze získat různými způsoby, které se liší podle způsobu prodeje a podle nabídky. Zaujmout zákazníka je možné pomocí úderného titulku, banneru, ale i zajímavou grafikou atd.
  • I – Interest (zájem) – Pokud jsme získali zákazníkovu pozornost, musíme v něm probudit zájem. Jak toho dosáhnout? Opět záleží na způsobu prodeje. Například v online prostředí můžeme použít krátký výstižný text, který přivede zákazníka k dalším obsáhlejším informacím.
  • D – Desire (přání) – V této fázi je důležité přesvědčit potenciálního zákazníka, že chce koupit nabízený produkt, nebo službu. Lze toho docílit logickou argumentací, ale mnohdy lépe fungují emoce.
  • A – Action (akce) – Jednání, akce, koupě. To je to, oč tu běží a k tomu musíme přesvědčit návštěvníka. Náš záměr je, aby zákazník reagoval, takže se musíme snažit jeho činnost, co nejvíce ulehčit. Pokud mu tu možnost naservírujeme na stříbrném podnose, tak snáze přemůže svou váhavost.

Jak už bylo zmíněno výše. Každý model má své slabiny, stejně tak tomu je i u konceptu AIDA. Přesto se stále využívá a v některých oblastech marketingu může mít stále velký přínos. Může například pomoci k pochopení účinnosti PPC reklamy ve vyhledávačích (oslovuje konkrétní lidi, kteří už mají o produkt / službu zájem). Na druhou stranu teorie nepočítá například s impulzivními nákupy.

Model AIDA má různé modifikace, které do konceptu zabudovávají další prvky. Příkladem může být model AIDYA (Písmeno Y znamená Yes – pozitivní rozhodnutí pro nákup.), AIDAS (Písmeno S znamená Satisfaction – zákazník je spokojený s koupí a produkt / službu zakoupí znovu a navíc ji může doporučovat ostatním. Takové jednání může prodejce podpořit dalšími kroky. Zákazníka může motivovat prostřednictvím sociální sítě atd.).

Koncept AIDA nevznikl z čista jasna. AIDA navazuje na starší model označovaný jako LSB (look – stay – buy). Naopak jsou i další modely, které navazují na koncept AIDA. Příkladem může být model ADAM (attention – interest – desire – memory).

Někteří roboti už píší lepší články než lidé. Proto jsme si do redakce Objevit také jednoho robotického pomocníka pořídili. Pojmenovali jsme ho Ondřej Kolda, aby se cítil plnohodnotnou součástí týmu. Na druhou stranu, Ondřej Kolda o sobě prohlašuje, že je studentem Mediálních studií v Olomouci, a že žije. Takže kdoví, co jsme si to vlastně v internetovém obchodě koupili.

Komentáře

Nahoru