Dnes vyšlo 15 článků

Tisková zpráva: ABB na veletrhu Amper 2015

ABB na veletrhu Amper 2015

Společnost ABB na veletrhu Amper již tradičně představí nejnovější technologie z oblasti energetiky a automatizace se zaměřením na digitální technologie a inovace.

Už dnes bude na brněnském výstavišti zahájen 23. ročník mezinárodního veletrhu Amper 2015. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších událostí v oboru elektrotechniky a elektroniky ve střední a východní Evropě. Veletrh proběhne ve dnech 24. – 27. března a představí více než 600 významných vystavovatelů z 22 zemí světa. Mezi nimi nebude chybět ani společnost ABB, kterou návštěvníci najdou na stánku č. 4.09 v hale P.

ABB, přední světový dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci, na veletrhu Amper 2015 opět představí novinky z oblasti technologií, které napomáhají efektivnímu využití elektrické energie a zvyšování průmyslové produktivity při současném snížení dopadu na životní prostředí. Na svém stánku návštěvníkům z řad odborné veřejnosti a médií představí řadu novinek z divizí Automatizace výroby a pohony, Výrobky nízkého napětí a Výrobky a Systémy pro energetiku.

“Společnost ABB patří mezi tradiční vystavovatele tohoto významného veletrhu, který nám dává možnost představit odborné veřejnosti nejnovější technologie a trendy v našem odvětví,” uvádí Lucie Melicharová Jandová, ředitelka marketingové komunikace a PR, a dodává: „Novinkou bude expozice nazvaná Digitalizace v energetice, která nabídne návštěvníkům ukázku nejnovějších technologií pro monitorování, řízení a komunikaci ve výrobě, přenosu, distribuci a spotřebě elektrické energie. Stejně tak v oblasti automatizace představíme na veletrhu nové technologie a řešení umožňující zvýšit produktivitu, zlepšit bezpečnost a přispět k úsporám energie ve všech odvětvích průmyslu. Významnou novinkou v oblasti nízkého napětí, která letos rozšíří řadu přístrojů inteligentní elektroinstalace Ego-n®, je nový modul logických funkcí. Dále pak nově představíme například i sofistikované instalační výrobky Thomas & Betts.“  

Zástupci společnosti ABB se účastní i řady specializovaných a průvodních akcí. Patří mezi ně například konference Perspektivy e-mobility VI. Prezentovaným tématem za ABB bude Smart house – elektromobil v roli zásobníku energie pro rodinný dům. Diskutovat se bude o aktuálních možnostech skladování elektrické energie pro rodinný dům v Česku a o tom, jak bude vypadat blízká budoucnost. Na semináři Údržba a diagnostika elektrických zařízení vystoupí zástupci společnosti ABB s tématy servis a životní cyklus produktu – krátký úvod do světa servisu, možnosti vzdálené údržby pohonů pomocí Remote support a vzdálená údržba a včasné odhalení poruchy motorů díky systému LEAP.

Divize Výrobky a Systémy pro energetiku představí svou expozici s názvem „Digitalizace v energetice“. Jejím cílem je představit zákazníkům a odborné veřejnosti široké portfolio produktů, řešení a služeb, které nejenže pokrývá celý proces výroby, přenosu, distribuce a spotřeby elektrické energie od elektrárny až po koncového spotřebitele, ale je rovněž úzce provázané právě s procesem digitalizace.

V oblasti domovního elektroinstalačního materiálu divize Výrobky nízkého napětí představí ABB novinku v podobě modulu logických funkcí, která letos rozšíří řadu přístrojů inteligentní elektroinstalace Ego-n®. Další novinkou je snímač přítomnosti pro systém ABB i-bus KNX, který automaticky detekuje přítomnost osob v místnosti a nabízí zcela originální design a také nové možnosti v nastavení aplikačního programu. Dalšími novinkami divize Výrobky nízkého napětí jsou sofistikované instalační výrobky Thomas & Betts, rozvodnice System pro E comfort MISTRAL® a také System pro MCompact.

 

Divize Automatizace výroby a pohony představí měnič frekvence ACS355 Solar, který je rovněž nominován na ocenění Zlatý Amper. Jedná se o inovativní řešení od společnosti ABB, které využívá solární energii pro čerpání vody během slunečných dnů. Systém solárního pohonu tvoří čtyři komponenty: FV buňka, měnič frekvence ABB, motor a čerpadlo. FV buňka slouží jako zdroj energie a je připojena k DC svorkám měniče frekvence ACS355. Měnič frekvence ACS355 vyniká snadnou instalací, jednoduchým nastavením parametrů a má navíc i funkci bezpečného odpojení momentu (safe torque-off STO), možnost sekvenčního programování až 16 po sobě následujících stavů a řízení otáček a momentu motorů s permanentními magnety.

 

Více informací o technologiích a produktech vystavených na veletrhu Amper naleznete na stránce https://new.abb.com/cz/media/eventy-a-akce/abb-na-veletrhu-amper-2015

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru