Tisková zpráva: 37 % společností v ČR by mohlo přijmout další zaměstnance, pokud by dlužníci spláceli své pohledávky včas

Intrum Justitia: 37 % společností v ČR by mohlo přijmout další zaměstnance, pokud by dlužníci spláceli své pohledávky včas, v Evropě má stejný postoj až 8 milionů firem

 

  • Podle každé třetí evropské společnosti (32 %) by rychlejší platby od zákazníků umožnily zaměstnat více lidí. Jde o až 8 milionů firem. (V zemích, v nichž proběhl průzkum, je podle oficiálních údajů celkem 25,3 milionů firem. Zdroj: Eurostat SBS Nace rev 2)
  • V České republice stejný postoj uvádí až 37 % firem.
  • Každá čtvrtá firma v Evropě (24 %) rovněž uvedla, že existuje spojitost mezi pozdními platbami a nutností propouštět.
  • V České republice na stejný problém poukázalo 28 % firem.
  • 6 z 10 evropských společností odhaduje, že jejich dlužníci platí pozdě zcela záměrně, jedná se především o B2B firmy. Z toho vyplývá, že korporátní dluhové strategie přispívají k vyšší nezaměstnanosti.
  • 46 % respondentů v České republice uvádí, že byli požádáni přijmout delší splatnost, než by jim bylo milé. V Evropě jde rovněž přibližně o polovinu dotazovaných.
  • Plných 51 % českých společností ve výzkumu uvedlo, že pozdní platby brání růstu jejich firmy.

 

Každá třetí evropská firma by mohla přijmout další zaměstnance, kdyby jim dlužníci platili rychleji. Tato zjištění vycházejí z Evropské zprávy o platbách v roce 2015, zpracované společností Intrum Justitia zabývající se správou pohledávek. Na otázky o platbách odpovídalo 10 000 společností v 29 zemích včetně České republiky. Na otázku, zda by zaměstnali více lidí, kdyby zákazníci rychleji platili faktury, odpovědělo kladně 37 % společností. V Evropě se jedná o 32 % firem, což představuje zhruba osm milionů firem v zemích, které se zúčastnily průzkumu Intrum Justitia.

„30 % firem s více než 50 zaměstnanci uvádí, že by přijaly více zaměstnanců, kdyby jim zákazníci propláceli faktury. To svědčí o tom, že pozdní placení ohrožuje ne miliony, ale desítky milionů pracovních míst,“ komentoval CEO a prezident Intrum Justitia Lars Wollung.

„V Česku souvislost pozdních plateb a míry nezaměstnanosti není pociťována tak intenzivně jako ve zbytku Evropy. Přestože až 83 % českých respondentů uvedlo jako hlavní důvod pozdních plateb svých obchodních partnerů jejich zlou finanční kondici, jsou zdejší firmy méně ochotné využívat moderní možnosti pro svoji ochranu a prevenci, než je evropský průměr,“ uvedl Karol Jurák, výkonný ředitel společnosti Intrum Justitia v České republice.

Geografické rozdíly jsou relativně velké – 40 % firem v jihoevropských zemích a celých 44 % společností v zemích východní Evropy se domnívá, že by byly s to najmout další lidi, kdyby dostávali dlužné částky rychleji. V severní Evropě má stejný názor pouhých 15 %.

Všechny další evropské společnosti uvádějí, že byly požádány, aby přijaly delší splatnost, než by chtěly. Když se jich autoři průzkumu zeptali na důsledky pozdních plateb, spojitost s nezaměstnaností byla jasná: každá třetí firma vidí jasnou korelaci s tím, že nemůže najímat další lidi, a každá čtvrtá společnost (24 %) rovněž konstatovala, že ji pozdní platby nutí k propouštění. 19 % společností s více než 50 zaměstnanci vidí korelaci mezi pozdními platbami a nutností propouštět.

Intrum Justitia rovněž respondentům položila otázku, jaké jsou hlavní důvody, které jejich zákazníky vedou k pozdním platbám. 6 z 10 je toho názoru, že hlavní příčinou je „záměrné zpožďování plateb“. To rovněž platí o firmách, které mají pouze firemní zákazníky, a znamená to, že vědomá strategie platit pozdě přispívá k nižší likviditě, což posléze vede ke snižování počtu pracovních míst.

O Intrum Justitia

Společnost Intrum Justitia je přední evropskou společností, která poskytuje služby v oblasti správy pohledávek a nabízí komplexní služby včetně odkupu pohledávek určené k měřitelnému zlepšení cashflow klientů a jejich dlouhodobé ziskovosti. Založena byla roku 1923 a dnes má zhruba 3 800 zaměstnanců na 20 trzích. Její konsolidované příjmy činily v roce 2014 5,2 miliardy švédských korun. Intrum Justitia AB je od roku 2002 kótovaná na burze Nasdaq OMX ve Stockholmu. Další informace naleznete na stránkách www.intrum.com

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru