Tisková zpráva: ABB ­– výrazný nárůst zakázek, 
zvýšení dividendy

ABB ­– výrazný nárůst zakázek, 
zvýšení dividendy

Souhrn výsledků za celý rok 2014

 • Díky prorůstovým iniciativám zaznamenala společnost ABB Group 10%1 nárůst zakázek na 41,5 miliardy USD
 • Běžné zakázky vzrostly o 5 %1, velké zakázky vzrostly o 50 %1, ukazatel poměru přijatých zakázek a tržeb (book-to-bill) má kladnou hodnotu 1,043
 • Na tržby ve výši 39,8 miliardy USD měly vliv výsledky divize Systémy pro energetiku a nižší počáteční zásoba zakázek
 • Provozní zisk EBITDA2 divize Systémy pro energetiku na bodu zvratu, srovnatelné provozní marže EBITDA v ostatních divizích stabilní
 • Úspory nákladů šestý rok po sobě přesáhly 1 miliardu USD
 • Čistý zisk dosáhl 2,6 miliardy USD, provozní zisk na akcii3 1,28 USD, základní zisk na akcii 1,13 USD
 • Volný peněžní tok3 vzrostl o 9 %, míra konverze3 vzrostla na 110 %, peněžní návratnost investic3 vzrostla o 12,7 %, tedy o 110 bazických bodů
 • Racionalizace portfolia vedla ke zvýšení příjmů před zdaněním o více než 1 miliardu USD
 • Představenstvo navrhuje pošesté za sebou zvýšit dividendu, a to na 0,72 CHF na akcii
 • Úspěšná realizace strategie Next Level zaměřené na zrychlení udržitelné tvorby hodnoty

Souhrn výsledků za čtvrté čtvrtletí 2014

 • Základní zakázky vzrostly1 již v šestém čtvrtletí za sebou, celkové zakázky stabilní na úrovni 9,4 miliardy USD
 • Úspěšný obrat k lepšímu v divizi Systémy pro energetiku, provozní zisková marže EBITDA3 ve výši 2,4 %
 • Čistý zisk vzrostl na 680 milionů USD, provozní zisk na akcii3 dosáhl 0,34 USD, základní zisk na akcii 0,30 USD
 • Na peněžním toku z provozní činnosti se projevila vyváženější tvorba peněžní hotovosti v průběhu roku
 • Uzavřeno partnerství se společnosti Hitachi týkající se technologie HVDC pro Japonsko
 • Vybudován základ strategie Next Level: zavedena organizace zaměřená na trh, obsazeno 1000 řídících pozic, dokončen model odměňování na základě výsledků
 • Peter Voser navržen na nového předsedu představenstva

„Rok 2014 byl náročný. Museli jsme si poradit s výzvami v divizi Systémy pro energetiku a s nízkou zásobou zakázek,“ uvedl generální ředitel ABB Group Ulrich Spiesshofer. „Splnili jsme náš cíl dosáhnout v divizi Systémy pro energetiku celoroční ziskovosti a přijali jsme rozhodná opatření na podporu organického růstu, snižování nákladů a tvorby peněžní hotovosti.“

„Díky úspěšné realizaci strategie Next Level jsme na prahu roku 2015 dobře připraveni vyrovnat se s nejistým globálním prostředím. Náš návrh na zvýšení dividendy šestý rok po sobě je důkazem naší snahy o udržitelnou tvorbu hodnoty.“ Společnost ABB v roce 2014 pokračovala v realizaci iniciativ zaměřených na organický růst a dosáhla nárůstu zakázek4 o 9 % (10 % ve srovnatelném vyjádření). Ve všech regionech a divizích byly zakázky buď na stejné úrovni, nebo se zvýšily, a to navzdory náročnému tržnímu prostředí. Velké zakázky (v hodnotě převyšující 15 milionů USD) vzrostly o 50 %. Běžné zakázky se zvýšily o 4 % (5 % ve srovnatelném vyjádření) a vzrostly ve všech čtvrtletích roku. Zásoba zakázek se zvýšila o 5 % a ukazatel poměru přijatých zakázek a tržeb (book-to-bill) se zvýšil na 1,04 oproti 0,93 na konci roku 2013.

„Díky našim iniciativám zaměřeným na organický růst a dalším investicím do inovací a odbytu, objem přijatých zakázek i ve vysoce kolísavém prostředí rostl rychleji než trh,“ uvedl generální ředitel ABB Group Ulrich Spiesshofer. „Důsledkem byla vyšší zásoba zakázek na počátku roku 2015. Ukazatel spokojenosti zákazníků NPS opět vzrostl, a to na hodnotu 44. To znamená, že naši zákazníci oceňují řadu aktivit zaměřených na každodenní zlepšování našich služeb zákazníkům.“

Tržby a provozní zisk EBITDA byly nižší v důsledku nižší zásoby zakázek a vícenákladů souvisejících s realizací projektů v divizi Systémy pro energetiku, ovšem výborné výsledky v realizaci zakázek vedly k vyšší tvorbě peněžních toků za celý rok. Úspěšná realizace programu „Step change“, jejímž cílem je vrátit divizi Systémy pro energetiku k dlouhodobému soustavnému růstu a ziskovosti, vedl k dosažení provozního zisku (EBITDA) v této divizi na úrovni bodu zvratu. Provozní ziskovou marži EBITDA v divizi Průmyslová automatizace a pohony oslabil účinek akvizice společnosti Power-One, která byla dokončena ve druhé polovině roku 2013. Bez započítání tohoto vlivu byla srovnatelná provozní zisková marže o něco vyšší.

„Splnili jsme cíl dosáhnout v divizi Systémy pro energetiku bodu zvratu“, pokračoval Ulrich Spiesshofer. „Ostatní divize vykázaly stabilní srovnatelné marže. Zvýšili jsme tvorbu peněžních toků a šestý rok po sobě jsme náklady snížili o více než 1 miliardu USD. To dokazuje, že naše vytrvalé zaměření na produktivitu se skutečně vyplácí.“

Čistý zisk činil 2,6 miliardy USD a základní zisk na akcii byl 1,13 USD. Úspěšná opatření na zlepšení řízení čistého provozního kapitálu přispěla k vyšším peněžním tokům z provozní činnosti a konverzi volného peněžního toku3 a podpořila vyšší peněžní návratnost z investic (CROI)3, která dosáhla

12,7 %.

V roce 2014 společnost vrátila akcionářům v hotovosti více než 2,8 miliardy USD prostřednictvím zpětného odkupu akcií a roční dividendy. Za rok 2014 představenstvo navrhlo zvýšení dividendy na 0,72 CHF oproti 0,70 CHF v předchozím roce. Návrh budou schvalovat akcionáři na výroční valné hromadě, která se koná dne 30. dubna 2015.

1 Změna ve srovnatelném vyjádření. Viz „Supplemental financial information“ k této tiskové zprávě na www.abb.com.

2 Provozní zisk (EBITDA) je zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací, očištěný od vlivu nákladů spojených s restrukturalizacemi, dále očištěný od vlivu přecenění zajišťovacích transakcí na tržní hodnotu a vlivu nerealizovaných dopadů pohybu směnných kurzů u pohledávek a závazků.

3 Veličiny neodpovídající GAAP viz „Supplemental financial information“ k této tiskové zprávě na www.abb.com.

4 Management se při analýzách vývoje zakázek a tržeb zaměřuje na změny vyjádřené v lokálních měnách. V tabulkách výše jsou uváděny změny vyjádřené v USD.

ABB (www.abb.com) je předním světovým dodavatelem technologií pro energetiku a automatizaci. Umožňuje zákazníkům ze sféry energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu na životní prostředí. ABB Group má kolem 145 000 zaměstnanců v téměř 100 zemích světa. V České republice působí v osmi lokalitách a zaměstnává více než 3 400 lidí.

Štítky:

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru