Dnes vyšlo 15 článků

10 výkřiků postsovětské architektury

10 výkřiků postsovětské architektury

Frank Herfort je fotograf, který se před pár lety přestěhoval do Moskvy se záměrem napsat zde knihu. Tehdy však ještě nevěděl, o čem přesně jeho kniha bude. Nikdy by ho však nenapadlo, že vydý knihu architektonických fotografií. Jak to tak u umělce bývá, inspirace přišla sama od sebe ve chvíli, kdy ji zrovna nečekal.

Frank je klasický fotograf, který svoje okolí vnímá. Když jde po ulici, všímá si budov, parků, lidí… A tak se stalo, že si na jedné ze svých pochůzek začal všímat postsocialistických staveb. Začal si všímat neobyčejnosti efektivního zpracování se skelnými fasádami, podivnými barvami a hlavně okázalostí, která kontrastuje s funkcionalismem a bezútěšným prostředím.

Stavbami byl tak zaujatý, že se vydal do několika dalších postsovětských měst a „křiklavé“ budovy začal fotografovat. A to je příběh  vzniku knihy „Imperial Pomp“, která je plná fotografií zobrazujících postsovětské budovy z měst jako Moskva, Astana či Kazachstán.

Velkolepost jako cesta ke kapitalismu

Budovy z postsovětského období říkají: „Chceme ukázat světu, kdo jsme.“ Země dostaly svobodu a mohly se začít projevovat. Zároveň je potřeba uvědomit si, že pro ně jejich budovy nejsou kýčovité, protože východní Slované byly vždy národy bohatýrů a bohatýrských stylů. Země tak svými budovami vyjadřují svou národní historii skrze cestu ke kapitalismu.

frankherfort-imperialpomp-14

Kontrast zlata a chudoby

Okolí budov je však často strohé, prázdné, špinavé, až ubohé. Uprostřed toho všeho se tyčí budovy křičící úsilím a pachtěním se za vzkříšením velkoleposti, která již dávno vybledla. Herfortovi fotky vypráví příběh jiný. Například Triumph Astana v hlavním městě Kazachstánu, zámek, který vybíhá z bezútěšného stavu zchátralého domu.

frankherfort-imperialpomp-12

Budovy jsou ale prakticky nepraktické. Bydlení ve velkolepých a bohatýrských stavbách samozřejmě není umožněno kdekomu. Dovolit si to může málokdo. Herfort tuto situaci hodnotí i ve své knize: „Zlacený exteriér skrývá prázdný slib.“ Tyto budovy představují nejen rozpor mezi chudými a bohatými, ale i bohatými a inteligentními. Současná postsovětská inteligence typ této architektury odmítá.

Vše je ale pomíjivé, globalizace žene společnost kupředu společné nevýraznosti a bezosobnosti.

   frankherfort-imperialpomp-9

frankherfort-imperialpomp-7

frankherfort-imperialpomp-1

frankherfort-imperialpomp-2

frankherfort-imperialpomp-5

frankherfort-imperialpomp-13

frankherfort-imperialpomp-15

frankherfort-imperialpomp-20

Zdroj: www.wired.com/design/2014/03/the-bizarre-beauty-of-post-soviet-architecture/#x

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru