Dnes vyšlo 15 článků

10 nejchytřejších zemí světa, co se vědy týče

Velice skloňovanými tématy jsou problémy současné populace – od změny klimatických podmínek, přes bezpečnost potravin, až po nešíření jaderných zbraní. Pakliže máme tyto problémy řešit, potřebujeme mnohem více vědců. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) sleduje nové vysokoškolské tituly, respektive počet absolventů z konkrétních oborů, ve 40 nejvyspělejších zemích světa.

Organizace zveřejnila hodnotící zprávu o vědě, technice a průmyslu. Report zahrnuje údaje z roku 2012 a porovnává je s údaji z roku 2002. Hodnocení je v podstatě procento vědeckých, technických, strojírenských a matematických (STEM) titulů. Srovnání jednotlivých zemí s různými populacemi je spravedlivé. Například Španělsko se umístilo na 11. pozici se svými 24 % získanými v přírodních vědách a inženýrství. K hodnocení bylo použito více než 200 ukazatelů.

10. Portugalsko

Portugalsko mělo 25 % absolventů se stupněm STEM. Současně má Portugalsko nejvyšší procento držitelů doktorského titulu, a to 72 %.

10

9. Rakousko

Rakousko (25 %) má druhý nejvyšší počet doktorandů v produktivním věku. Je zde 6,1 ženských a 9,1 mužských doktorandů na 1 000 lidí.

09

8. Mexiko

Mexiko se z 24 % (2002) posunulo na 25 % (2012), a to navzdory toho, že vláda zrušila daňové úlevy pro podnikatelské investice do výzkumu a vývoje.

08

7. Estonsko

Estonsko se se svými 26 % pyšní tím, že má nejvyšší procento absolventek STEM. V roce 2012 to bylo 41 %.

07

6. Řecko

Řecko má pouze 0,08 % HDP (2013) a podle této hodnoty spadá mezi nejméně vyspělé země. To by mohlo také vysvětlovat, proč procento STEM absolventů kleslo z 28 % (2002) na 26 % (2012).

06

5. Francie

Ve Francii (27 %) je většina výzkumníků zaměstnaná v průmyslu spíše než ve vládě a na univerzitách.

05

4. Finsko

Finsko (28 %) má více výzkumníků v medicíně než v kterékoliv jiné oblasti.

04

3. Švédsko

Švédsko (28 %) hned za Norskem nejvíce používá ke své práci počítače, a to aplikace jako programování. Více než tři čtvrtiny pracovníků používají ve svých zaměstnáních počítače.

03

2. Německo

Německo (31 %) mělo třetí nejvyšší průměrný počet absolventů STEM na 10 000 lidí, a to hned za USA a Čínou (navzdory tomu, že v těchto zemích je větší populace).

02

1. Jižní Korea

Jižní Korea měla největší pokles z 39 % (2002) na 32 % (2012). I přesto se udržela na první pozici v seznamu OECD.

01

Zdroj / Foto: Business Insider

Stále ještě mladý a (snad i) krásný psavec píšící na svém blogu Krcmic.cz. Pracoval pro společnosti T-Mobile, SaveMax, Telefonica O2, Brunswick Estates, Accenture, euroAWK a Socialbakers. Založil portál Pravdu.cz. V současnosti vlastní tento web. A pracuje na tom, aby z Objevit.cz udělal další uznávaný a navštěvovaný portál.

Komentáře

Nahoru